VRIES – Speciaal voor inwoners en ondernemers uit Vries organiseert de gemeente op donderdag 12 april om 19:30 uur een informatieavond over de ontwikkeling van het centrum van Vries. De informatieavond vindt plaats in het gemeentehuis (Kornoeljeplein 1, Vries). Tijdens de informatieavond licht de gemeente de plannen en het proces rondom het Centrumplan toe. Wat is de aanleiding? Welke stappen worden er genomen in het plan? Wie worden er betrokken? Hoe kan er invloed worden uitgeoefend? Allemaal vragen die de revue passeren. Daarnaast wordt een voorbeeld van een stedenbouwkundig ontwerp getoond om een beeld te scheppen van hoe het er uit kan komen te zien. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat er nog niets vastligt op dit gebied. Het Centrumplan Vries moet een plan voor en door het dorp zijn. Daarom wordt er na de informatieavond een klankbordgroep van 10 personen geformeerd die bestaat uit ondernemers, direct aanwonenden van het Centrumplan en bewoners uit de rest van het dorp Vries. Bezoekers van de informatieavond kunnen zich tijdens de avond aanmelden voor deelname. Na 19 april wordt bekend gemaakt wie er deelnemen aan de klankbordgroep. Op woensdag 25 april om 19:30 uur is de eerste klankbordgroepvergadering. Belangstellenden die niet bij de informatieavond aanwezig kunnen zijn, maar toch graag aan de klankbordgroep willen deelnemen, kunnen zich voor 18 april via e-mail aanmelden bij Delia Nijdam: d.nijdam@tynaarlo.nl, o.v.v. naam, adres, telefoonnummer en motivatie.