VRIES – Gemeente Tynaarlo heeft een locatieonderzoek gedaan naar de plaats van de Multifunctionele Accommodatie (MFA). Conclusie: de locatie bij de sportvelden wordt als meest ideale plek beschouwd.

Op 12 november jongstleden heeft een meerderheid van de raad ingestemd met het initiatiefvoorstel

van Leefbaar Tynaarlo om de MFA/brede school Vries te realiseren op de huidige locatie van OBS De

Vijverstee. Een week later heeft het college per brief haar reactie kenbaar gemaakt op dit raadsbesluit, waarbij zij heeft aangegeven: de inpassingsmogelijkheden van de MFA op de locatie Vijverstee nader te verkennen; daarbij de toekomstige hoofdgebruikers van de MFA te betrekken en het alternatief, ten zuiden van de sportvelden te onderzoeken. De gemeente zegt goede argumenten te hebben voor de locatie ten zuiden van de sportvelden. De belangrijkste partijen, de gebruikers van MFA stelden locatie sportvelden voor. Gemeente wijst op het doel van Integraal Accommodatiebeleid (IAB) zo doelmatig mogelijk huisvesten van activiteiten op gebied van onderwijs, welzijn en sport. Door het gezamenlijk bij elkaar te brengen is dit efficiënter. De Vijverstee staat er te ver vanaf, stelt de gemeente. Naast locatieonderzoek heeft de gemeente ook de financiële kant bestudeerd. De kosten blijken fors lager uit te vallen dan de Vijverstee. Zelfs als de nieuwe wijk De Bronnen niet doorgaat kan de MFA gerealiseerd worden. Tijdens de raadsvergadering van 7 januari 2014 wordt besloten over de definitieve locatie van de MFA in Vries.