VRIES/TYNAARLO – De overheveling van taken van het rijk naar gemeenten komt in rap tempo dichterbij. Op het gebied van begeleiding, jeugdzorg en participatie komt er veel op gemeenten af. Ze zijn dan ook druk bezig met de voorbereidingen. De gemeente Tynaarlo krijgt vanaf 2015 de regie over veel ondersteuning van een groot deel van de mensen die Promens Care ondersteunt. Voor de gemeente is deze ondersteuning nieuw, omdat de ondersteuning van mensen met een beperking nu nog vanuit de landelijke AWBZ wordt geregeld. College, beleidsambtenaren, de gemeenteraad; vanuit diverse geledingen binnen de gemeente Tynaarlo wordt er nu al volop nagedacht over, en geëxperimenteerd met het vormgeven van deze ondersteuning. Tijd om kennis te maken, dacht Promens Care. Ze stelde daarom de hele maand november letterlijk haar deuren open voor de gemeente. In heel Drenthe maakten bijna 100 gemeenteraadsleden, beleidsambtenaren, wethouders en Wmo adviesraadsleden van de uitnodiging gebruik en liepen als stagiaire een dagdeel mee op een zelfgekozen locatie. Nico Heikamp, gemeenteraadslid voor de VVD, heeft tijdens de stage meegelopen in bakkerswinkel ‘t Brughoes en hierbij kennis gemaakt met de diversiteit van het werk. “Het is geweldig om mee te maken hoe enthousiast en blij de medewerkers weer elke dag naar hun werk gaan, regen of geen regen.”

 

gemeente neem kijkje in keuken promens care