VRIES – B&W heeft voor 2014 een subsidie van € 22.000 beschikbaar gesteld voor Geopark de Hondsrug. In 2010 is het project Geopark de Hondsrug van start gegaan. Aan dit project neemt de gemeente Tynaarlo deel, gezamenlijk met vier andere gemeenten die in dit gebied liggen. Ook nemen tal van organisaties deel, die in het gebied de Hondsrug actief zijn. Het Geopark de Hondsrug vertelt het verhaal van de Saale ijstijd en de geologische en menselijke ontwikkelingen daarna. Het is een uniek gebied, nergens anders in Europa is een vergelijkbaar landschap uit de Saale ijstijd te vinden. De vele cultuurhistorische en ecologische waarden zijn gerelateerd aan de geologische geschiedenis en structuren. Uniek is het verhaal van de hoogveenvorming en de ontginning ervan. Doelstelling van het project is om het gebied een duurzame ontwikkeling te bieden, gebaseerd op de geologische en cultuurhistorische hoofdstructuur, en de status European Geopark te krijgen. Afgelopen november heeft het Geopark de Hondsrug het lidmaatschap van het Europees Geopark Netwerk onder Auspiciën van de Unesco verworven. Inmiddels is de gemeente Tynaarlo bezig met het uitwerken van de verhaallijn Water. Hiervoor wordt een expositiepoort gerealiseerd bij de Bloemert in Midlaren. Door de subsidie kunnen de werkzaamheden in 2014 verder worden uitgewerkt.