TYNAARLO – De provincie Drenthe heeft besloten om de gemeente Tynaarlo te benoemen tot culturele gemeente van Drenthe in 2017. De provincie stelt hiervoor een bedrag van 90.000 euro beschikbaar. Tynaarlo wil als culturele gemeente een vervolg geven aan de eerste internationale kunstmanifestatie in 2016, IntoNature. De Drentse culturele gemeente is een initiatief van de provincie Drenthe. Sinds 2002 benoemt de provincie eens in de twee jaar een culturele gemeente in Drenthe. Het doel van de culturele gemeente is het geven van een impuls aan culturele activiteiten binnen Drentse gemeenten, zodanig dat de culturele infrastructuur structureel versterkt wordt. Daarnaast heeft het tot doel om inwoners en bezoekers van Drenthe gebruik te laten maken van of deel te laten nemen aan diverse vormen van kunst en cultuur.