VRIES – Van vrijdag 25 november tot zaterdag 10 december neemt de gemeente Tynaarlo deel aan de campagne ‘Orange the World’. Het gemeentehuis in Vries is speciaal daarvoor in deze periode in oranje licht gezet. De internationale campagne, die door de Verenigde Naties is gestart, vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes.

Afgelopen maandag reisden wethouder Miguel Ririhena (GroenLinks) en Marcel Elzerman (Leefbaar Tynaarlo) af naar Assen voor de première van ‘Belaagd’, die onderdeel vormt van de campagne. De gemeente Tynaarlo ziet de noodzaak wel degelijk om ‘Orange the World’ onder de aandacht te brengen, maar terugkijkend op dit jaar had er meer winst kunnen worden geboekt stelt Elzerman. Temeer omdat de campagne die eind 2019 van start ging vooral het laatste jaar aan kracht heeft verloren. ‘Het viel ons op dat er afgelopen jaar vrijwel geen aandacht voor is geweest en dat is geen goede zaak. In onze ogen is dit een forse devaluatie van de campagne en de structurele aandacht die dit onderwerp – het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes – nodig heeft. Zeker in een tijd waarin het aantal meldingen van geweld bij bijvoorbeeld Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld jaar op jaar een stijging laat zien. Pijnlijker nog dan het daadwerkelijke fysieke geweld zijn de bijkomende gevoelens van schuld, schaamte en isolement bij hen die dit overkomen is, die voor de echte problemen zorgen.’

Daarmee is de strijd zeker nog niet verloren stelt Elzerman. Het raadslid erkent wel dat alleen het voeren van campagne niet voldoende is om inzicht te krijgen in de problemen die spelen binnen de Nederlandse samenleving. De gemeente Tynaarlo liet onlangs wel weten het probleem hoog op de agenda te houden. ‘Wij zijn ons bewust van het feit dat meedoen aan de campagne ‘Orange the World’ geen directe oplossing zal bieden voor het daadwerkelijk verminderen van (seksueel) geweld. Daarvoor is dit onderwerp simpelweg te beladen om zomaar bespreekbaar te zijn. Het aantal slachtoffers is zo overweldigend dat mensen liever niet nadenken over de daadwerkelijke cijfers van het (seksueel) geweld en de impact die dit met zich meebrengt voor het slachtoffer. Helemaal als je je ook nog bewust bent van het feit dat een pleger in verreweg de meeste gevallen een bekende van het slachtoffer is en daarmee ook een bekende uit de directe familie- en kennissenkring van het slachtoffer. Aandacht voor deze campagne biedt juist ook een handreiking naar een ieder die ervaring heeft met (seksueel) geweld. Het zorgt voor herkenning en daarmee ook erkenning.’

Eén op de drie vrouwen maakt geweld mee in haar leven. Velen durven de stap tot melden bij officiële instanties niet te maken. Door je uit te spreken tegen geweld tegen vrouwen en meisjes kun je het thema bespreekbaar maken. De gemeente Tynaarlo steunt de campagne die in Tynaarlo nog loopt tot zaterdag 10 december. Neem voor meer informatie een kijkje op www.orangetheworld.nl.