EELDE – Een leefbaar centrum in Eelde, dat is waar de gemeente Tynaarlo op inzet. Na jarenlang steggelen over de invulling van dit centrum lijkt er nu een doorbraak te zijn ontstaan. Vanaf dit voorjaar zijn de gemeente en de projectontwikkelaars RVG en Ballast Nedam met elkaar in gesprek, wat moet leiden tot een prachtig plan in Eelde.

“We hadden grote zorg of het centrumplan Eelde überhaupt wel vlot te trekken was”, vertelt wethouder Hans de Graaf (CU). “Daarom waren we ook heel blij dat er rond maart bekend werd dat er toch weer twee projectontwikkelaars in het gat doken. Het niet doorgaan van het ontwikkelen van een leefbaar centrum zou een grote teleurstelling zijn geweest, temeer omdat het centrum in Eelde er ook dringend behoefte aan heeft.”

Met het in zee gaan met de huidige projectontwikkelaars is er wel een situatie ontstaan waar Terborch een supermarkt krijgt. Tegen de wens van een deel van de ondernemers in Eelde, die vrezen voor inkomstenderving. De belangenvereniging van deze ondernemers, EP Zakelijk, liet vorige week weten niet blij te zijn met de komst van een supermarkt in Terborch. “Het is onmogelijk om een centrumplan te presenteren wat niet op weerstand stuit bij een aantal ondernemers. EP Zakelijk is intern enigszins verdeeld over de kwestie, een deel beseft zich bijvoorbeeld wel dat het huidige plan noodzakelijk is om het centrum in Eelde een impuls te geven. Vorig jaar was de supermarkt in Terborch geen optie, maar hadden we ook te maken met een andere projectontwikkelaar. Met RVG en Ballast Nedam is er een nieuwe situatie ontstaan.”

Voor de projectontwikkelaars is de komst van een supermarkt in Terborch namelijk noodzakelijk, omdat er met alleen het ontwikkelen van het centrum in Eelde grote financiële risico’s zijn. Een supermarkt in Terborch zorgt voor RVG en Ballast Nedam voor economisch draagvlak. “De Klankbordgroep in Eelde, waar ook een aantal ondernemers in zijn vertegenwoordigd, erkent dit ook. Wel ligt de voorwaarde op tafel dat er alleen een supermarkt in Terborch mag worden gebouwd. Voor het overige kunnen de mensen nog altijd terecht in het centrum van Eelde.”

De Graaf hoopt daarbij op de inzet van de Eelder ondernemers. “Als Eelde erin slaagt er een aantrekkelijk centrum neer te zetten dan zie ik zeker mogelijkheden voor voldoende toestroom van supermarktbezoekers vanuit Terborch. Onze overtuiging is dat wanneer Eelde een aantrekkelijk centrum krijgt, dit een zodanig versterkend effect heeft dat Eeldenaren niet meer elders hun producten kopen, maar in Eelde blijven.”

Het woord is nu aan de gemeenteraad. Dit orgaan krijgt de plannen voorgelegd en heeft daar gisteren van het college uitleg gekregen. Op 10 september volgt dan het inhoudelijk debat in de raad. De Graaf hoopt en verwacht dat de raad een akkoord geeft voor de plannen, aangezien een afwijzing door de raad diverse problemen met zich meebrengt. Er ligt namelijk een overeenkomst tussen de betrokken partijen en Supravast, de partij die momenteel hoger beroep heeft aantekend bij de Raad van State. Gaat de gemeenteraad akkoord met de plannen, dan trekt Supravast het bezwaar in. Gebeurt dat niet, dan zal er een onteigeningsprocedure gestart worden tegen Supravast. “Ik kan me niet voorstellen dat de raad niet instemt. Dit is een geweldige kans voor Eelde. Laten we die dan ook grijpen.”

 

wethouder-hans-de-graaf