TYNAARLO – De Ecotaks-regeling voor sportverenigingen verdwijnt per 1 januari 2016. Daarvoor in de plaats komt een subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. Doel van de nieuwe regeling is het stimuleren van duurzaam energiebeleid bij sportverenigingen-en stichtingen om het verbruik en CO2-uitstoot terug te dringen. Clubs- aangesloten bij NOC-NSF- die het meest investeren in duurzaam energiebeleid kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. Niet alle verenigingen zullen voldoende geld beschikbaar hebben om duurzame investeringen te bekostigen en zijn dan aangewezen op de banken. Volgens Gemeentebelangen is het  voor sportverenigingen en sportstichtingen moeilijk een financiering bij de banken te verkrijgen. “Banken vragen onderpanden, zekerheidstellingen, dan wel gemeentegaranties”, zegt raadslid Jarko Weering, die van het college wil weten of de gemeente bereid is de financiering te faciliteren en daarbij de rentepercentages te hanteren die voor verenigingen aantrekkelijk zijn.