VRIES – De projectgroep ‘Toekomst Drie zwembaden Tynaarlo’ is blij met het besluit dat de gemeenteraad van Tynaarlo heeft genomen. De gemeenteraad gaat in principe akkoord met een verruiming van de financiële kaders tot € 850.000 per jaar voor de drie zwembaden. De drie baden kostten de gemeente in 2012 nog € 1,1 miljoen. Om 25% te besparen moet de projectgroep alsnog moeilijke keuzes maken. De projectgroep bestaat uit vrijwilligers van de drie zwemverenigingen in Eelde, Vries en Zuidlaren, de zwemverenigingen Ritola, Vriledo en Actief en de gemeente. Op 25 september is een start gemaakt met de projectgroep “Toekomst drie zwembaden in Tynaarlo”. Wethouder Henk Berends gaf het startsignaal voor de bijeenkomst.De aanpak, waarbij samengewerkt wordt aan een reddingsplan voor een termijn van vijftien jaar met een nieuwe beheersvorm is uniek. Wat de projectgroep drijft volgens één van de leden Bob Copper: “We hebben hetzelfde doel voor ogen: zwemmen is niet alleen sociaal en sportief, het is van levensbelang om goed te leren zwemmen. Wij vinden dat iedereen – kinderen, gehandicapten, senioren, gezinnen en toeristen- hier recht op heeft. Daarom maken we ons sterk voor het open houden van alle drie de zwembaden die hard nodig zijn in onze gemeente.” De projectgroep zal in februari 2014 het bedrijfsplan aan de gemeenteraad voorleggen. het startsignaal voor de bijeenkomst.Een toekomstbestendig plan voor de komende 15 jaar voor de drie zwembaden tegen acceptabele kosten voor de gemeenschap is hierbij het belangrijkste doel.