VRIES – De fractie van GroenLinks Tynaarlo pleit er nog altijd sterk voor om geen CO2-opslag in de gasvelden onder de gemeente Tynaarlo plaats te laten vinden. In 2010 heeft de raad al een motie van de partij hierover aangenomen en fractievoorzitter Oscar Rietkerk helpt het college eraan herinneren dat deze motie indertijd met grote meerderheid is aangenomen.

Rietkerk ziet zich ertoe gedwongen om het onderwerp opnieuw op de agenda te zetten, aangezien staatssecretaris Wilma Mansveld onlangs heeft aangegeven een groot voorstander te zijn van CO2-opslag in Nederland. De Drentse statenleden spraken onlangs over de beleidsnota Ondergrond 2.0 en daar wordt ook weer ruimte aan CO2 opslag gegeven. De gasvelden onder Vries worden daarin expliciet genoemd, iets waar GroenLinks zich hevig tegen wil blijven verzetten. “CO2-opslag is niet veilig, kost handen vol geld en lost niets op”, vertelt Rietkerk. “Daarom wil ik nu weten hoe het college omgaat met de uitvoering van de motie uit 2010.”

Volgens GroenLinks Tynaarlo zijn de voornaamste bezwaren tegen CO2-opslag dat het niet veilig is en daarom niet in bewoond gebied kan worden toegepast. Verder zal naast de opslag de CO2 ook getransporteerd moeten worden. Ook wordt de opslag niet betaald door de vervuilers maar wordt het gefinancierd door belastinggeld. Volgens Rietkerk is dat een situatie die Tynaarlo niet zou moeten willen.

De partij heeft hier gisteravond vragen over gesteld aan het college. Bij het ter perse gaan van deze krant was de uitslag hiervan onbekend.