REGIO – De fractie GroenLinks Tynaarlo zet zich de komende tijd in voor behoud van het statiegeldsysteem. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) laat dit per gemeente namelijk afhangen en wie geen reactie geeft, stemt in feite toe met de maatregel om het huidige systeem af te schaffen. De milieubewuste partij wil haar collegafracties in de raad echter bewust maken van het feit wat dit betekent.

Voor 11 december moet iedere gemeente namelijk bij de VNG hebben aangegeven dat het tegen deze overeenkomst is. Wie dat niet doet, heeft pech, want geen reactie is akkoord, aldus de overkoepelende organisatie. “De VNG wil meer vrijheid geven aan de industrie om zo zelf te kijken hoe het hergebruik georganiseerd kan worden,” legt fractievoorzitter Oscar Rietkerk uit. “De verpakkingsindustrie wil het zelf eigenlijk afschaffen, want het kost veel te veel geld in hun ogen. De VNG is schoorvoetend akkoord gegaan met de Raamovereenkomst. De VNG zegt eigenlijk: ‘Als we nu nee zeggen hebben we niks, dus laten we maar akkoord gaan.’ Iedere gemeente moet dus voor zichzelf opkomen en voor 11 december aan de VNG laten weten wat het wil.”

GroenLinks wil haar collegafracties er van bewust maken dat het moet strijden voor behoud van het statiegeld. Het heeft al een aantal medestanders: CDA, CU en fractie Van der Meij hebben zich namelijk solidair verklaard. “Door inbreuk te doen op het huidige statiegeldsysteem krijgt het milieu opnieuw een gevoelige tik. Zwerfafval is namelijk duur om op te ruimen en komt vaak in het milieu terecht, wat watervervuiling en schade aan vogels en vissen tot gevolg heeft. In het huidige systeem komt 90 tot 95 procent retour en dit kan hergebruikt worden. Wij zijn juist van mening dat je het moet uitbreiden in plaats van afschaffen.”

Oscar Rietkerk