VRIES – De traditionele Palmpasenoptocht, georganiseerd door Vereniging voor Volksvermaken, trok ondanks het koude weer meer deelnemers dan vorig jaar. Ruim honderd kinderen, begeleid door ouders, trokken gewapend met de meest fraaie paasstokken door het dorp. In de Dorpskerk kregen de kinderen uitleg van dominee Albert Weemstra over de betekenis van Palmpasen. Na afloop kregen de kinderen een paasnetje met eieren. De netjes waren weer gehaakt door dames van Kornoeljehof. De Harmonie nam dit jaar niet deel aan de festiviteiten, vanwege het plotselinge overlijden van erelid Eite Eitens. Vries haan op stokje