halfweg houdt traditie in ere DE PUNT – Bij “Buurtvereniging Halfweg”, een buurtschap tussen De Punt en Vries, is het een gebruik dat er een ereboog gemaakt wordt voor bruid en bruidegom. De avond voorafgaand aan de feestdag wordt door buurtgenoten de ereboog gebouwd en geplaatst. De naaste buren voeren de regie over deze actie. Er wordt dennengroen, palen en crêpepapier gehaald. ’s Avonds wordt door de mannen een boog gebouwd en het dennengroen er aan gemaakt. De vrouwen maken roosjes van crêpepapier, waarmee de boog dan versierd wordt. Daarna wordt de ereboog voor het huis van de bruid en bruidegom geplaatst. Als blijk van waardering worden de boogbouwers dan door bruid en bruidegom uitgenodigd om iets te drinken, en het hoeft geen betoog dat het er dan altijd erg gezellig aan toe gaat. De dag erna volgt het bruiloftsfeest. De dag na het bruiloftsfeest wordt de ereboog weer afgebroken. En als dank voor al dit werk volgt weer een uitnodiging om iets te drinken. Op die manier is er drie keer feest van een bruiloft. Dit alles overkwam Andries- en Trientje Steunebrink, die afgelopen donderdag 14 mei  50 jaar getrouwd waren. Op die manier houden ze bij “Buurtvereniging Halfweg” tradities in ere.