TYNAARLO/EELDE – De ledenvergadering van de ChristenUnie in Tynaarlo heeft de kandidatenlijst voor de komende raadsverkiezingen vastgesteld. Op de goed bezochte bijeenkomst in het Loughoes in Eelde werden zowel de kandidatenlijst als het concept verkiezingsprogramma besproken. De leden stemden unaniem in om Hans de Graaf uit Zuidlaren aan te wijzen als lijsttrekker.