VRIES – Na enige tijd samengewerkt te hebben met de ook in deze regio snel groeiende rundvee afdeling van dierenartsenpraktijk Arts en Dier heeft dierenarts Hans Nijhoff, voorheen werkzaam in Vries, na 38 jaar op passende wijze zijn werkzaamheden in de rundveesector beëindigd. Als algemeen dierenarts blijft hij verbonden aan dierenartsenpraktijk Ommelanden in Eelde. afscheid dierenarts Nijhoff