TYNAARLO – Zes Drentse gemeenten hebben aan staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bijdrage gevraagd uit het Herstructureringsfonds Sociale Werkvoorziening. Daarbij gaat het om een bedrag van 10,5 miljoen euro. Assen, Hoogeveen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Tynaarlo en De Wolden hebben het geld nodig om Alescon de komende jaren op een andere manier vorm te kunnen geven. Dat is noodzakelijk omdat de regering heeft besloten de huidige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) de komende decennia af te bouwen. Voor Alescon betekent dat besluit omschakelen naar een andere bedrijfsvoering. Plannen daarvoor zijn momenteel in de maak. Staatssecretaris De Krom heeft voor de ombouw in de periode 2012-2018 landelijk 400 miljoen euro beschikbaar gesteld