Marjan Jansen, directeur van obs de Veenvlinder, vertelt over het idee achter het Kindcentrum

EELDE – Het heeft even geduurd, maar vorige week was het dan eindelijk zo ver. Het Kindcentrum Groote Veen in Eelde werd feestelijk geopend door burgemeester Marcel Thijsen. Het centrum huisvest twee basisscholen en een kinderopvangorganisatie en is voorzien van alle moderne snufjes die bij een hedendaagse basisschool verwacht mogen worden. Men heeft echter wel geprobeerd de authenticiteit van de oude schoolgebouwen mee te nemen. Marjan Jansen is directeur van een van de twee basisscholen in het Kindcentrum. ‘’In onze oude gebouwen zat echt een ziel. Dit is een mooi, strak gebouw waarin we hebben geprobeerd een ziel te creëren en we denken dat dit goed is gelukt’’, vertelt Jansen.

Het is even zoeken naar een ingang, maar via het lokaal van groep drie en tussen de wiebelkrukken en fietsstoelen door, komt men uit op de centrale hal. Tegenover een vooroorlogs rekenrek en een ouderwets basisschooltafeltje bevindt zich het kantoor van Jansen. Ze vertelt hoe de indeling en inrichting van De Veenvlinder in het Kindcentrum tot stand is gekomen: ‘’We zijn met verschillende groepjes bestaande uit leerkrachten, begeleiders en ouders op pad gegaan. We hebben gekeken bij vernieuwingsscholen in de rest van het land. Waar liepen ze tegenaan? Wat ging juist heel goed? Met presentaties vertelden de groepjes aan elkaar wat ze hebben gezien. Zo ontstond er een hele inventarisatie aan ideeën, wensen en valkuilen, waar we ons over hebben kunnen buigen. Uiteindelijk is dit het geworden en daar zijn we natuurlijk erg trots op.’’

Overal is over nagedacht. Zo zijn alle lokalen bijvoorbeeld transparant en grenzen ze allemaal aan een leerplein. Een gevolg hiervan is dat kinderen rustiger zijn: ‘’Vroeger gingen de kinderen naar het toilet en dan spookten ze wel eens iets uit op de gang of hadden ze veel lawaai. Nu gaan ze de deur uit, maar alle ogen zijn op ze gericht totdat ze de toiletruimte inlopen. Kinderen zijn dus inderdaad echt rustiger’’, legt Jansen uit.

De directrice hamert op de kernwaarde Groen, Gezond en Duurzaam die De Veenvlinder kent. Dat ziet men bijvoorbeeld terug in de schoolpleinen, de isolatie en de energievoorziening van het centrum. ‘’We hebben hier geen aardwarmte. Al de energie komt van de zonnepanelen op het dak. Daarnaast is de geluidsisolatie is echt fantastisch. Als je een schuifdeur dichtdoet, dan hoor je gewoon echt niets meer. De schoolpleinen zijn vooral gericht op het buiten in de natuur spelen.

Jansen is trots op het aantal mannelijke leerkrachten dat werkzaam is bij De Veenvlinder: ‘’We hebben maar liefst zeven leerkrachten en we hebben zelfs een meester op de kleutergroep. Dat kunnen niet veel basisscholen zeggen.’’ Over de staking die zes november aangekondigd is, kan ze nog weinig zeggen. ‘’We weten nog niet of we mee gaan doen. Dat moeten we intern nog bespreken. De mensen die hier vandaan komen, staan in ieder geval nooit vooraan wanneer er gestaakt wordt.  Ik vind wel dat er wat moet veranderen binnen het onderwijs. Er wordt namelijk heel erg hard gewerkt door onze leerkrachten. Ik krijg regelmatig ’s avonds om half negen nog mails van mijn collega’s. Dat kan niet de bedoeling zijn. Gelukkig komt er wel steeds meer aandacht voor de huidige werkdruk in het onderwijs’’, aldus Jansen.

Het terrein rondom het nieuwe Kindcentrum lijkt nog erg op een bouwplaats en volgens de gemeente zal dat nog wel tot het eind van het jaar kunnen duren. Dit levert parkeerproblematiek op, waar omwonenden niet erg over te spreken zijn. Jansen hierover: ‘’We proberen de ouders zoveel mogelijk te stimuleren om hun kroost met de fiets of wandelend te komen brengen en het gros houdt zich hier aan. Daar zijn we al heel erg blij mee. Het is een feit dat er momenteel te weinig parkeerplekken zijn en dat komt omdat de bouw rondom ons gebouw nog in volle gang is. Het gaat hier om een tijdelijke situatie die we samen even moeten oplossen.’’ De directrice hoopt wel dat de barriers op de brug snel aangepast gaan worden, want zo kan men de kinderen niet leren wat het loopgedeelte en wat het fietsgedeelte is. ‘’Het zou fijn zijn als dat geregeld kan worden, want deze brede dingen zijn erg onhandig’’, vindt Jansen.

Vorige week woensdag is het spiksplinternieuwe gebouw dus officieel geopend, maar de Veenvlinder werkt er al sinds de meivakantie. Afgelopen zomervakantie is ook de Mariaschool er naartoe verhuisd.  Het Kindcentrum Groote Veen zal een gebouw zijn waar de samenwerking tussen opvang en onderwijs een belangrijke rol gaat spelen. Het is een moderne instelling met een ziel en een authentiek sausje.