Presentatie begroting gemeente Tynaarlo

VRIES – Optimistische geluiden uit het gemeentehuis, waar wethouder financiën Nina Hofstra vorige week woensdag tijdens een persbijeenkomst de begroting, vastgesteld door het college, presenteerde. Ondanks de voortdurende bezuinigingen wil het college ook investeren.

“2016 wordt een mooi jaar”, begon Hofstra haar verhaal. De locoburgemeester noemde 2015 een overgangsjaar. Een nieuw college, een nieuwe visie. “Dit is een positieve begroting. Een sluitende begroting”. Gemeente Tynaarlo moet in totaal 4 miljoen euro bezuinigen tot 2018 om de financiën op orde te krijgen. “We liggen op koers, zowel financieel als inhoudelijk. De bezuinigingen van de afgelopen tijd hebben hier en daar in de gemeente pijn gedaan, maar we gaan hiermee door. Zowel de samenleving als de eigen organisatie zal dit gaan voelen. Daarnaast is er ruimte voor de belangrijkste thema’s de schoolgebouwen en sportaccommodaties, wegenonderhoud en de nieuwe zorgtaken die overgenomen moesten worden uit Den Haag. We hebben onvoldoende budget voor deze thema’s, maar willen in 2016 investeren om te voorkomen dat we onder de maat gaan scoren of mensen die zorg nodig hebben in de steek laten. We hebben nu redelijk in beeld welke middelen nodig zijn en hoe we dit kunnen financieren. We hebben een financieel fundament gebouwd dat duurzaam houdbaar is”, zegt Hofstra met fraaie woorden. Het college heeft ervoor gekozen om alle scholen te ver-of nieuwbouwen. “De schoolgebouwen in Vries en Tynaarlo zullen in 2017 klaar zijn”, belooft Hofstra. Eelde wordt later gerealiseerd in verband met de fusie op de nieuwe locatie. Komend jaar volgt een plan voor de scholen in Zuidlaren. Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in sporthallen en gymzalen. “Na jaren van praten en plannen maken hebben we als college gezegd: het is tijd voor actie. Het onderhoud van wegen en groen in de buitengebieden moet voldoen aan de normen die de gemeenteraad en provincie hebben bepaald. Voor de gemeente bekent dit er nog extra budget nodig is om daar de komende jaren aan te voldoen. Het gaat om wegen, riolering, bruggen en sluizen, die in plaats van onderhoud vervangen zullen worden. Volgens Hofstra gaat het om grote bedragen, die nodig zijn om kapitaalvernietiging te voorkomen. Het college denkt verder geld te kunnen halen uit de grondverkoop omdat de markt weer aantrekt. Hofstra noemt specifiek Ter Borch, Groote Veen, Kranenburg en Vriezerbrug. Dan staat de bouw van een Asielzoekerscentrum vast. Alle Drentse gemeenten hebben toegezegd vluchtelingen op te nemen. Voor Tynaarlo zijn dat er vijfhonderd. Zoals bekend is Zuidlaren in beeld. Omdat Zuidlaren ervaring heeft met asielzoekers. Tynaarlo heeft zich daarnaast weer aangesloten bij de Eems Dollard Regio. Volgens wethouder Theun Wijbenga is het goed om als kleine gemeente aan te sluiten bij een groter verband. Tynaarlo hoopt voordeel te hebben op gebied van duurzaamheid, toerisme, werkgelegenheid en cultuur. Tynaarlo zat eerder in EDR. De gemeente stapte eruit vanwege bezuinigingen.

De gemeenteraad vergadert op 10 november over de begroting.