VRIES  -  Op maandagavond 16 maart heeft Alie Folkerts van “Het Scheepstra Kabinet”uit Roden een lezing gehouden over dit onderwerp. In het eerste deel van de avond vertelde ze over haar eigen lagere schooltijd en in het tweede deel stond Hindericus Scheepstra centraal. Alie had al vroeg een passie voor lezen. Haar eerste boekje was “Het huisje in de sneeuw”van W.G. van der Hulst, gekregen op de zondagschool. Op dit moment wordt er een biografie geschreven over W.G. van der Hulst.
Enkele voorbeelden van kinderboeken van deze schrijver zijn: Voetstapjes in de sneeuw, In de soete suikerbol, Peerke en z’n kameraden en Rozemarijntje. Als je vroeger leerde lezen, moest je eerst het alfabet leren en daarna leerde je van losse letters woorden maken. Hierbij werd het “leesplankje”gebruikt. De methode heette: Hoogeveen’s leesmethode. Hoogeveen was de bedenker en samen met Ligthart en Scheepstra werd de methode geschreven. Er hoorde een vertelplaat bij en 6 leesboekjes. Het oudste leesplankje is te herkennen aan twee dingen, die later veranderd zijn, n.l.: Wim met petje (later zonder petje) en de bok is veranderd, hij keek eerst tegen de achterkant van Kees aan en later keek hij de andere kant op. (dit in opdracht van Noordhoff, dat was netter).
De leesboekjes waren: Ot en Sien, Pim en Mien, Nog bij moeder, De wereld in, Buurkinderen en Dicht bij huis.  De juf vertelde de kinderen veel a.d.h.v. schoolplaten, over allerlei onderwerpen. Deze schoolplaten waren getekend door Cornelis Jetses. De tekeningen in de leesboekjes waren ook van deze tekenaar. Hindericus Scheepstra, of zoals zijn roepnaam luidde, Rieks, werd geboren in Roden, Drenthe, als zoon van de winkelier Hindrik Scheepstra en Janna Roeters. Hij was de jongste in het gezin dat verder nog bestond uit zes jongens en twee meisjes. Scheepstra mocht als jongste na afloop van de lagere school doorstuderen. De vijf andere jongens volgden de familietraditie op. Zij gingen in de handel. Hij doorliep de Rijkskweekschool voor onderwijzers in Groningen. Om toegelaten te worden moest hij nog een aantal lessen volgen. Die volgde hij in het naburige dorp Peize waar hij te voet, vanuit Roden, heen ging. Hij ontwikkelde op zijn voettochten liefde voor de natuur. Na enkele jaren als onderwijzer werkzaam te zijn geweest werd hij hoofd van een school in Dokkum. Scheepstra trouwde met Wilhelmina Klazina Houwen. Vervolgens werd hij hoofd op een school in Arnhem. In 1894 kwam hij weer terug op de Rijkskweekschool in Groningen, nu als leraar in Nederlandse taal en pedagogiek. Hij werd tevens directeur van de Rijksnormaallessen. In 1913 overleed Scheepstra op 54-jarige leeftijd plotseling in de stad Groningen. Om het werk en gedachtengoed van Hindericus Scheepstra in ere te houden, is in de school die zijn naam draagt, het Scheepstra Kabinet ingericht. In een lokaal is een schoolklas uit vroegere tijden (1930) ingericht met een eigentijdse expositie over het werk van deze man. Hier is de ontwikkeling te zien van het leesonderwijs in Nederland vanaf de boekjes van Ot en Sien tot de nieuwste digitale leermethodes. Op 25 april organiseert de Historische Vereniging Oud Vries een excursie naar Het Scheepstra Kabinet en naar Havezathe Mensinge, voor een rondleiding en uitleg over de vroegere bewoners. Ook wordt het Koetshuis bezocht, waarin een Landskeuken is gevestigd. Aanmelding is nog mogelijk via het bestuur.