TYNAARLO – De eerste bijeenkomst van de Historische Vereniging Tinaarlo zal zijn op dinsdag 17 september vanaf 20.00 uur in Café Centraal. De heer H. Wolters, consulent van het Geoparkteam komt dan vertellen over het project het Geopark en vragen die daarover zijn beantwoorden.

Het project Geopark de Hondsrug is een project van het Recreatieschap Drenthe. Vanaf 2010 is het initiatief genomen om van het unieke Hondsruggebied een Geopark te maken om zo het eerste Geopark in Nederland te worden en daarmee een plek te verwerven in het Europese Geoparken Netwerk, onder toezichthouderschap van UNESCO. In Nederland is er geen Geopark. Het is de opzet om binnen drie jaar de status van Geopark te behalen.

Elk Geopark heeft zijn eigen unieke geologische geschiedenis. Geologisch erfgoed was bepalend voor de natuur en de cultuur van het gebied. Samen hebben deze elementen het Geopark een identiteit gegeven die het onderscheidt van andere gebieden.

Inwoners, bedrijven, organisaties en onderwijs maken samen het Geopark tot wat het nu is. Wie meer van zijn verleden afweet, gaat zorgvuldiger en duurzamer met zijn omgeving om. Het Geopark wil mensen inspireren om samen de toekomst van hun streek met vertrouwen tegemoet te gaan. Op de bijeenkomst van 17 september aanstaande zijn naast de leden ook belangstellenden van harte welkom.