ZUIDLAREN -   Historische Vereniging Zuidlaren organiseerde onlangs in De Ludinge haar  laatste vergadering van het seizoen. Op het programma -die in het teken van oorlog en bevrijding stond- stond een inleiding van de heer H.Meijerink over het onderwerp oorlogsduiven. Het gaat dan met name om postduiven, de naam zegt het in feite al, duiven die een boodschap overbrengen.  Spreker gaf aan, dat dit type duiven in feite kunstmatig gefokt zijn.  De postduif is feitelijk na verschillende kruisingen in 1850 ontstaan. Deze dieren zijn zo slim dat zij altijd hun hok weer terug kunnen vinden. Voor de eerste maal werd van deze dieren gebruik van gemaakt tijdens het beleg van Parijs. Alle landen richtten later een militaire postduivendienst op die werd gebruikt als een communicatiemiddel, i.c. het overbrengen van berichten. Zo zijn in de Eerste Wereldoorlog ongeveer 100000 postduiven ingezet als boodschapper van berichten. Verder werden deze dieren voor spionage doeleinden gebruikt. In de Tweede Wereldoorlog werd door de bezetter om te voorkomen dat berichten en informatie werden verspreid, het bevel gegeven om postduiven in te leveren dan wel af te maken om hiermee het berichten verkeer te dwarsbomen. Dat is overigens niet altijd gelukt. In deze oorlog zijn  door de Amerikanen bijvoorbeeld 54000 duiven getraind en ingezet voor hun werk. Verschillende duiven kregen een penning toegekend voor hun heldenrol. Duidelijk werd door de inleider aangegeven welke belangrijke rol deze dieren gedurende een groot aantal jaren hebben vervuld. Voor belangstellenden die meer over dit onderwerp willen weten werd verwezen naar de site www.oorlogsduiven.nl<http://www.oorlogsduiven.nl>. De heer Meijerink, zelf ook een enthousiast duivenhouder, vertelde zijn verhaal op een boeiende wijze die de aanwezigen erg aansprak en waarvan de meeste aanwezigen vooraf geen weet hadden van de belangrijke functie die deze dieren vervulden in moeilijke tijden. Na de inleiding bedankte de voorzitter Hennie Fidder de heer Meijerink voor zijn interessante bijdrage en bood hem hiervoor een kleine attentie aan. Zij gaf aan, dat het bestuur van de vereniging al weer druk doende is om een programma voor het seizoen 2015 -2016 op te zetten en die weer zal starten in september 2015.