ZUIDLAREN – De Historische Vereniging Zuidlaren organiseert op woensdag 27 november haar derde bijeenkomst van het seizoen 2013 – 2014. Op het  programma staat deze keer een lezing over plaatsnamen en veldnamen. De lezing zal worden verzorgd door Professor Dr. Ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis/ Hoofd Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Hoe zijn plaatsnamen ontstaan? En veldnamen, deze zijn ook vaak de basis voor verschillende straatnamen in een dorp. Wat is de betekenis hiervan? De spreker zal hierover in  zijn inleiding het nodige onder het voetlicht brengen. De bijeenkomst wordt gehouden in het Multifunctioneel centrum De Ludinge en begint om 20.00 uur. Leden van de Historische Vereniging en andere belangstellenden zijn van harte welkom.