Van toen naar nu

Het huis van het hoofd van de Openbare lagere school in Oudemolen. Dit huis is gebouwd voor meester van Zanten. Later heeft Klamer, de jachtopziener van Oudemolen en Taarlo hier gewoond. Daarna de auteur Gerrit Krol.

Bron: Historische Vereniging Oud Vries

VTN Hoofdweg 107 Oudemolen (2) 

VTN Hoofdweg 107 Oudemolen