Hulphonden demo (1)Hulphonden demo (2)VRIES – Service Dogs leidt honden op voor mensen met een motorische beperking. Deze honden zijn getraind om mensen met een lichamelijke beperking te helpen bij allerlei handelingen in het dagelijks leven. In Kornoeljehof werd afgelopen maandag een demonstratie gegeven. Dat de honden tot veel in staat zijn bleek uit allerlei acties. Tot bewondering en hilariteit van de cliënten.