Humanitas, ooit 70 jaar geleden klein begonnen, is nu een bloeiende vereniging met landelijk 16000 vrijwilligers in 84 afdelingen die 54000 deelnemers helpen. Om dit te vieren en om meer mensen te laten weten wat Humanitas in de gemeente Tynaarlo allemaal doet én om nieuwe leden te werven, trekt de vereniging dit jaar alles uit de kast. Zo staat de vereniging op zaterdag 13 juni op de markt in Eelde en kunnen vrijwilligers én deelnemers u alles vertellen over Humanitas. In mei heeft de afdeling een gesprek met de wethouder en met een aantal raadsleden om de goede samenwerking, die Humanitas al jaren lang met de gemeente heeft, voort te zetten en te laten zien hoe hard afdeling Tynaarlo de afgelopen jaren gegroeid is. In het najaar wordt een bijeenkomst georganiseerd waar leden, vrijwilligers, deelnemers en overige geïnteresseerden worden uitgenodigd om het 70-jarig bestaan van de vereniging te vieren. Hierover volgt in het najaar in deze krant meer informatie.

Leden en donateurs zijn hard nodig om het werk dat de vereniging doet, de komende jaren te kunnen blijven doen. De 46 vrijwilligers van Humanitas afdeling Tynaarlo stonden vorig jaar 268 deelnemers bij die tijdelijk een steuntje in de rug konden gebruiken. Zo helpen ze bij de Thuisadministratie al jaren mensen met het op orde brengen van hun administratie en de juiste weg te vinden bij diverse instanties op financieel gebied. Met de activiteit Maatjes helpen vrijwilligers de deelnemers met het leggen van sociale contacten, boodschappen doen of bieden van ondersteuning bij taal. Met de ‘Sinterklaasactie’ zorgt Humanitas ervoor dat kinderen uit gezinnen die op of onder het sociaal minimum leven een cadeautje krijgen. ‘Steun bij rouw en verlies’ brengt mensen samen om ervaringen te delen en tijdens de ‘Kindervakantieweken’ genieten jaarlijks tientallen kinderen van een geweldige vakantie die ze anders niet zouden hebben.

Ook u kunt mee helpen. Door lid of donateur te worden van Humanitas afdeling Tynaarlo steunt u de vrijwilligers en deelnemers en mag u actief meepraten en denken over de vereniging en haar activiteiten. De contributie bedraagt €30,- per jaar. Leden ontvangen gratis het magazine ‘Van Mens tot Mens’. Daarin vertellen vrijwilligers over hun werk en deelnemers over de steun die ze krijgen, zodat u op de hoogte blijft van Humanitas en haar activiteiten. En vooral: zodat u zèlf kunt zien wat er met uw geld gedaan wordt. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar tynaarlo@humanitas.nl of via de landelijke website www.humanitas.nl/steun-ons/lid-worden.

Meer informatie over de diverse activiteiten, lidmaatschap en donateurschap vindt u op: http://www.humanitas.nl/afdeling/tynaarlo

Informatie voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Antoin Khalaf.

Humanitas Tynaarlo, tynaarlo@humanitas.nl

Website: http://www.humanitas.nl/afdeling/tynaarlo

Privé e-mailadres: antoinkhalaf@gmail.com

Mobiele nummer: 06-178 187 81