TYNAARLO – Het komt regelmatig voor dat mensen geen enkel inzicht meer hebben op eigen inkomsten en uitgaven. Post wordt niet meer open gemaakt, waardoor op den duur problemen ontstaan en de schulden oplopen. Vrijwilligers Thuisadministratie van Humanitas ondersteunen hulpvragers gratis. Samen met u zetten zij een en ander op een rij, steunen je in de contacten met instanties en helpen met het schrijven van ‘moeilijke’ brieven. Ook kunnen zij bij grote schulden hulp bieden op weg naar een schuldregeling bij de GKB. Meld je aan bij de gratis Thuisadministratie van Humanitas via tynaarlo@humanitas.nl of via 0592-541208–0592-541499. Kijk ook op http://www.humanitas.nl/afdeling/tynaarlo