Online vergaderingen omtrent het nieuwe AZC in Paterswolde

PATERSWOLDE – Dat het nieuwe asielzoekerscentrum (AZC) op de locatie van de Bladergroenschool in Paterswolde komt, lijkt inmiddels een voldongen feit. Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd duidelijk dat ‘nee’ zeggen niet echt een optie was. Er waren drie bewoners uit Paterswolde die inspraken tijdens de raadsvergadering, ze waren duidelijk niet blij en overdondert door de komt van een asielzoekerscentrum in het dorp. Niet omdat de asielzoekers niet welkom zijn, maar omdat er nooit eerder met de bewoners over gesproken is. De bewoners wisten niet beter dan dat er een ‘Knarrenhof” zou komen. Om de band te herstellen tussen gemeente en de omwonenden zijn de dagen erna online vergaderingen tussen omwonenden, B&W en het COA gehouden, ook daar liepen de emoties hoog op.

De belangrijkste vragen vanuit de omwonenden en de gemeenteraad waren: Waarom is er niet beter vooraf gecommuniceerd met de omwonenden? Is het wel humaan om 200 asielzoekers op dit kleine en niet goed onderhouden gebouw en terrein te willen huisvesten? Hoe staat het met de veiligheid van de omwonenden? Overigens was geen enkele inspreker tegen de komst van asielzoekers is. Tot slot sprak men de wens uit om de tijdelijke opvang stop te zetten en er samen met de buurt besluiten over te nemen.

Antwoorden van de burgemeester

Dat laatste werd door de burgemeester meteen ontkracht. Het is niet mogelijk om de procedure te stoppen om meerdere redenen. De belangrijkste, omdat het gaat om een ‘noodopvang’ en het wordt vanuit de provincie, het centraal opvang voor asielzoekers (COA) en minister ‘gevraagd’. Waarbij ‘gevraagd’ tussen aanhalingstekens staat, omdat het eigenlijk geen vraag is. Het moet. In 2015 is er toegezegd om 500 asielzoekers te zullen huisvesten, maar tot op de dag van vandaag zijn er 110 asielzoekers in gemeente Tynaarlo gehuisvest. Dat zijn 390 minder dan beloofd. “Ik snap dat jullie overdonderd zijn en weet hoe vervelend dit is, maar ik wilde niets naar buiten brengen voordat ik duidelijke afspraken met het COA had staan in een contract”, zei de burgemeester. ”Weet dat ik ieders belangen zo goed mogelijk behartigd heb, met betrekking tot veiligheid, orde handhaving en andere zaken in de randvoorwaarden van het contract met het COA.“

Is het wel humaan om 200 asielzoekers op dit kleine en niet goed onderhouden gebouw en terrein te willen huisvesten? De burgemeester wil liever grotere vertrekken voor minder asielzoekers, alleen ook daar gaat de burgemeester niet over, maar het COA. Bij het COA zijn een vast aantal vierkante meters per asielzoekers vastgelegd in een wet uit 1994.  Over de veiligheid van de dorpsbewoners zijn wel nieuwe afspraken in het contract opgenomen met het COA. “Als ik vind dat de situatie onhoudbaar wordt, dan kan ik de locatie laten sluiten. Als er individuen voor overlast zorgen, mag ik die laten verwijderen”, aldus een resolute burgemeester Thijsen. Omdat burgemeester Thijsen wel een breed draagvlak wil voor het nieuwe AZC, werden dezelfde week online spreekavonden georganiseerd met het COA, B&W en de bezorgde inwoners van Paterswolde.

Online raadsvergadering

Bob de Wit van werkgroep Bähler-Boermalaan, een werkgroep bestaand uit bezorgde inwoners uit de buurt van de nieuwe AZC, was een van de insprekers tijdens de raadsvergadering en heeft meegedaan aan de online vergadering met COA en burgemeester nadien. “Om te beginnen is het helemaal niet erg dat er een AZC komt. Het eerste wat we zeiden toen we samen kwamen is dat we absoluut willen bijdragen. We zien het nut in van een AZC, want we weten dat de gemeente te weinig vluchtelingen heeft opgenomen. Alleen werd er voor die tijd alleen maar gesproken over een ‘Knarrenhof’ op deze locatie, dus dat is eigenlijk de grote verrassing geweest voor onze buurt en heeft voor veel emotie gezorgd bij omwonenden”, vertelt De Wit en vervolgt: “Formeel gezien had de burgemeester geen keuze en hoefde hij het ook niet met ons te communiceren, dat begrijpen we. Maar het had de burgemeester gesierd als hij het wel eerder gecommuniceerd had. Door het niet eerder met de omwonenden te communiceren heeft de burgemeester draagvlak onder de bewoners verloren.”

Daarmee doelt De Wit ook op de leefomstandigheden van de vluchtelingen die in de oude dorpsschool komen te wonen. In de jaren negentig zou de school namelijk gesloopt worden, maar dat ging niet door in verband met de kosten van asbestsanering. Daarnaast is het pand in de zomer niet te koelen en in de winter niet te verwarmen volgens De Wit. “En dan wordt er gezegd tijdens de raadsvergadering dat geld geen probleem is voor het COA. Het COA stelt een bedrag van 200.000 euro beschikbaar om de oude school op te knappen. Het is toch zonde om al dat geld in een oud pand te stoppen dat over twee jaar tegen de vlakte gaat? Maar het kan vanuit de ‘businesscase’ van dit AZC, ze stellen dat het met minimaal 148 personen op deze locatie rendabel is om er een AZC neer te zetten. Ik vind het zeer bijzonder dat vluchtelingen een businesscase worden genoemd, alsof er winst gedraaid kan worden.”

Online vergadering voor bewoners, COA en B&W

Ondertussen is het vertrouwen in de lokale politiek geschaad. “De emoties van de mensen die aansloten bij de online vergadering voor omwonenden liepen hoog op. “Toen hebben wij het voortouw genomen om aan te geven dat we over de politieke zaken heen moeten stappen en moeten zorgen dat we aan tafel komen en blijven. Dat we moeten gaan kijken hoe we er een leefbaar geheel voor de gehele buurt van kunnen maken. Al is het een beetje laat, toch willen we graag samen met de burgemeester de ‘businesscase’ rond maken”, vertelt De Wit. Vanuit de werkgroep werd voorgesteld om in plaats van het bedrag van 200.00 euro in het oude pand te steken, het pand te saneren en te slopen. “Er kan dan een containers complex neergezet worden als AZC. Dan heb je drie vliegen in één klap. Het terrein is bouwrijp over twee jaar, het is duurzaam en men hoeft niet in een oud gebouw te investeren. Of om te onderzoeken of er spreiding mogelijk is binnen de gemeente met verschillende locaties. Maar die inbreng werd niet gewaardeerd, we zijn te praktisch”, lacht De Wit. “Het moet in juni ook al klaar zijn, dus de plannen zijn vast al rond en aanbesteed. Als ze ons er nou eerder bij betrokken hadden, dan had het nog wat uitgemaakt. Ik hoop dat we over meer mogen meepraten dan de kleur van de kozijnen in de toekomst. Ik denk dat we met zijn allen namelijk heel veel weten en kunnen oplossen. Als we zouden samenwerken, kan het leuk worden. Ik zie de Irakese en Syrische barbecues al voor me op een vrijdagmiddag, leuke activiteiten samen plannen en mensen laten inburgeren. Als er gezinnen komen dan kan dat van enorme meerwaarde zijn voor het dorp.”