PvdA-statenfractievoorzitter Hendrikus Loof:

REGIO – PvdA-statenfractievoorzitter Hendrikus Loof was vorige week onaangenaam verrast door het bericht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Het bericht gaat over de scheiding van het Nederlandse luchtruim die op handen is: het Zuiden voor burgerluchtvaart en het Noorden voor militair luchtverkeer. Over de nieuwe routes in de lucht moet nog overlegd worden met de provinciebesturen. Loof: “We wisten wel dat die luchtruimherziening eraan zat te komen. Daar waren we al eerder over geïnformeerd. Het onaangename zat ‘m in het feit dat het gebied waarbinnen gevlogen mag worden ineens veel groter lijkt te zijn dan oorspronkelijk aangegeven. Waardoor meer mensen en natuur er overlast van gaan ondervinden.” Daarom stelde de PVDA-fractie vragen over deze kwestie aan het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe, tijdens de rondvraag van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE).

Loof: “De voornaamste reden waarom we dit gisteren hebben ingebracht tijdens de rondvraag is omdat het ons anders straks gaat overkomen. De indruk werd namelijk gewekt dat dit allemaal zomaar even door zou kunnen gaan, waar straks veel inwoners niet blij mee zijn. Terwijl ik daar liever invloed op uit wil oefenen, als dat tenminste nog kan. En wat op de achtergrond ook een rol speelt is Groningen Airport Eelde. Hoe gaan zij hier mee om? Zij zullen met dit voorstel akkoord gaan waarschijnlijk, want het is natuurlijk ook een financiële kwestie,” aldus Loof. Zoals in eerdere berichtgevingen is corona niet goed geweest voor de luchtvaartindustrie en is GAE financieel niet gezond. “Maar het ligt er wel heel erg aan welke voertuigen er boven onze hoofden gaan vliegen. Ik kan me voorstellen dat niemand er blij van wordt als er de hele dag meerdere F-35 jachtvliegtuigen af en aan vliegen.” Gedeputeerde Bijl van het provinciebestuur heeft aangegeven dat hij deze zorgen deelt en daar binnenkort met de minister gedachten over gaat wisselen. In februari gaat hierover een informatie bijeenkomst gepland worden met Provinciale Zaken Provincie Drenthe, Defensie en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.”