Tweede bestuurscrisis binnen anderhalf jaar tijd

VRIES – Flinterdun, zo noemde fractievoorzitter Casper Kloos van Leefbaar Tynaarlo de aantijgingen van de gemeente Tynaarlo richting Henk Heijerman. Dat bleek eerder wel, want de armlastige gemeente is gedwongen om de topambtenaar een afkoopsom mee te geven. “Een bedrag tussen de 150.000 en 450.000 euro”, gaf burgemeester Frank van Zuilen op een speciaal belegde persconferentie te kennen. De oppositiepartijen VVD, Leefbaar Tynaarlo en D66 reageerden geschokt.

Aanleiding voor de perconferentie was de openbaarmaking van de stukken rondom de affaire Heijerman. Het college van B&W hield dit lange tijd angstvallig verborgen, maar nu de openbaarmaking eindelijk een feit is, is de tweede bestuurscrisis sinds anderhalf jaar een feit. Daar waar in het najaar van 2011 wethouder Nina Hofstra – die overigens tevreden was over de samenwerking met Heijerman – met de overige leden van het college botste over de te volgen financiële koers en haar ontslag op 5 januari 2012 aanbood, zorgt nu de kwestie Heijerman voor een haast onomkeerbare situatie.

De rapporten van BING en Aegis logen er niet om. Natuurlijk waren er dingen voorgevallen waarin Heijerman niet al te best uit voortkomt, maar om op basis van die criteria direct te verwijzen naar ontslag? Een hardwerkende ambtenaar die zijn bezorgdheid omtrent de begroting deelde met de raad, het hoogste orgaan in een gemeente, werd door gemeentesecretaris Van Muijen afgedaan als ‘denigrerend en laatdunkend’ ten opzichte van het college. Iets wat volgens diezelfde Van Muijen gebruikt kon worden als grond voor het ontslag wegens plichtsverzuim.

Fractievoorzitter Miriam Engels, wiens man Hans Engels in de toenmalige gemeente Eelde zéér prettig samenwerkte met Heijerman, wilde wel eens opheldering over de argumentatie rondom de hele zaak. Engels wacht nog steeds op de antwoorden van de vragen die ze in de raadsvergadering van 31 mei richting het college stelde. Typerend voor de situatie, waar het angstvallig achterhouden van informatie eraan bijdroeg dat er lang omtrent de situatie Heijerman is gespeculeerd. Pas na lang aandringen kwam het dossier op tafel, iets wat bijzonder pijnlijke gevolgen had voor Van Zuilen en het college. Heijerman deed namelijk veel minder fout dan het college deed voorkomen. Bovendien, wie zou er ook niet gefrustreerd raken wanneer zijn of haar leidinggevende continu bijgepraat moest worden over de materie?

De situatie rondom Heijerman zou in de toekomst wel eens een hele bijzondere wending kunnen krijgen. De inwoner van Gieten, een zeer gerespecteerd raadslid in de gemeente Aa en Hunze, staat mogelijk een interessante politieke toekomst te wachten. Naar verluidt maakte burgemeester Van Oosterhout onlangs in de raadsvergadering de opmerking: “Je zou misschien in de toekomst wel burgemeester van Tynaarlo kunnen worden.” Of dat het geval is, is nog de vraag, maar Heijerman staat wel op de nominatie om namens de Combinatie Gemeentebelangen voorgedragen te worden als wethouder. Mocht Combinatie Gemeentebelangen haar huidige zetelaantal van zeven zetels na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vast weten te houden, dan ontstaat er een uiterst boeiende situatie. De gemeente Aa en Hunze grenst aan de gemeente Tynaarlo en als wethouder zou Heijerman dan om tafel moeten met het college van B&W van die gemeente, zijn voormalige leidinggevenden. De soap heeft nu al een vreemde wending, maar met die gedachte in het vooruitzicht zou het verhaal een bizar einde kunnen krijgen.

Martijn Folkers

Verantwoording:

De Vriezer Post heeft naar aanleiding van de publicatie van het rapport Heijerman getracht een afspraak met burgemeester Frank van Zuilen te maken. Die stond ook gepland, maar door alle commotie rondom de zaak heeft de burgervader zich tot nader orde ziek gemeld. Hierdoor kwam deze afspraak te vervallen.

 

College Tynaarlo-1