VRIES – De informatieavond voor inwoners en ondernemers betreft het Centrumplan Vries, vorige week donderdag in het gemeentehuis, trok weinig belangstellenden. Toch is woordvoerder Patrick Harms van de Vriezer Ondernemers Vereniging positief gestemd. "Als ondernemer willen we heel graag over tien jaar nog een winkelbestand. Daar gaan we voor".

Harms kon de aanwezigen zo opnoemen: vijf ondernemers, vier direct aanwonenden, fractieleden, zoals Gezinus Pieters van VVD, Casper Kloos (Leefbaar Tynaarlo), ‘wat spul’ van D’66 en tien inwoners. "Het speelt erg", zegt Harms cynisch. "Het was wel redelijk verdeeld. We willen iedereen bij de plannen betrekken. Het is op zich niet zo belangrijk hoe het eruit ziet, dat is aan de ontwikkelaar en klankbordgroep die momenteel geformeerd wordt. Dat er zo weinig belangstelling was heeft volgens Harms ook te maken met het feit dat het slechts een ‘vooraankondiging’ was. Als de harde feiten op papier stonden, waren er waarschijnlijk meer mensen geweest. Nu pas wordt er iets gevormd". De plaats is bekend, gesitueerd vanaf bakkerij Harms, naast de supermarkt. In het plan komen vier woningen van Woonborg en parkeervoorziening voor. Eenrichtingsverkeer zal worden opgeheven. "De infrastructuur is heel belangrijk. Als je vanaf de Rabobank het dorp inrijdt moet je een goed overzicht hebben. Je moet je als het ware gast voelen in het dorp. Wat ik van de schets vind? Dat plan is goed. Ik ben voorstander van centraliseren, anders bloedt het dorp dood". Centraliseren houdt dus in: winkels, die nu verspreid in het dorp liggen, rondom de ’trekker’ supermarkt Emté. De plannen- slechts een schets dus, er is nog niets concreet- werden onder meer toegelicht door wethouder Henk Kosmeijer, die onlangs het dorpsplan weer boven water haalde en dat nu in een stroomversnelling is gekomen. Ook Kosmeijer vond de opkomst laag. "Bij de eerdere sessie zat de zaal vol. Maar de avond is niet verkeerd geweest. We hebben de scherpe kanten eraf kunnen halen. En daarmee bedoel ik de direct aanwonenden, die zich in hun bestaantje bedreigd voelen. Dat is logisch, iedere verandering brengt spanningen met zich mee. Maar we proberen het op een goede manier op te lossen, zodat ze zo weinig mogelijk schade ondervinden. Ik heb de indruk dat de betrokken partijen dichter bij elkaar zijn gekomen". Over het plaatje, dat omschreven wordt als ‘compact, compleet en comfortabel’: "Bestaande winkels genieten de prioriteit. Dat is primair. Maar mogelijk komen er ook ondernemers van buiten. Het winkelhart van Vries versterken; daar actie in ondernemen, daar gaat het om. We hebben geïnvesteerd in de aankoop van Harms. Dat leek een belangrijke keuze. Maar misschien kan het op een andere manier worden ingevuld. Het is niet in beton gegoten. Als iemand een creatief idee heeft wat voor Vries beter is moeten we daar voor gaan. Er is één zorg: de financiën. We hebben de 500.000 euro van de provincie nog niet gekregen. Door de verslechterde financiële situatie is het ook nog niet zeker dat we het krijgen. Terwijl het bitterhard nodig is".

De klankbordgroep gaat in ieder geval aan de slag. Voor de zomer moeten de plannen definitief op tafel komen. Na de subsidieaanvraag, vaststellen bestemmingsplan, zou de bouw in 2013 kunnen starten. In 2015 moet het nieuwe winkelhart van Vries klaar zijn.

Centrumplan Vries