TYNAARLO – Het  Steunpunt Vrijwilligerswerk Tynaarlo organiseert op woensdag 23 mei  (19.30 uur – 21.00 uur ) een informatieavond over de vrijwilligersverzekering.  De bijeenkomst is bedoeld voor organisaties in de gemeente Tynaarlo die met vrijwilligers werken. De vrijwilligers van de meeste organisaties in Tynaarlo zijn via een collectieve en kosteloze verzekering van de gemeente Tynaarlo bij Centraal Beheer Achmea verzekerd.  Vaak zijn de organisaties onvoldoende op de hoogte welke zaken door deze verzekering gedekt wordt. De heer Albert Meijer van Achmea zal op deze avond uitleg geven over de diverse aspecten van de vrijwilligersverzekering: dekking, verzekering van maatschappelijk stagiaires, wat te doen bij schade, of u uw aansprakelijkheidsverzekering kan opzeggen, of vrijwilligers aangemeld dienen te worden et cetera.  Hij gaat tevens in op specifieke vragen van organisaties over de vrijwilligersverzekering. Datum: 23 mei 19.30-21.00 uur. Locatie: MFC De Ludinge, Ludinge 4 in Zuidlaren. Belangstellenden kunnen zich opgeven middels een mail naar  liesbeth.de.vries@stichtingtrias.nl of een telefoontje naar Steunpunt Vrijwilligerswerk Tynaarlo, Liesbeth de Vries, 0592-338934.