VRIES – Op donderdag 5 november wordt er in het Ontmoetingshuis te Vries een informatieavond gehouden over veranderingen in de sociale zorg. Samen met het sociaal team Vries wordt deze avond georganiseerd door de protestantse gemeente. Bijna iedereen in onze samenleving wordt geconfronteerd met de veranderingen in de zorg. Er wordt meer van mantelzorgers verwacht. Van buren wordt gevraagd dat ze omzien naar elkaar. Professionele zorg is niet meer vanzelfsprekend.
Wat betekenen deze veranderingen in onze eigen situatie? Hoe is in onze gemeente de sociale zorg georganiseerd en wat mogen we van elkaar verwachten? Over dit soort vragen gaat de informatieavond. Maar ook over wat het betekent om van zorg afhankelijk te zijn. Of over de vraag hoe we zorgvragen van mensen op het spoor komen. Er zal uitleg worden gegeven door Janet Dekker en Geesje Klein van het sociale team. Gea van der Ploeg van de voedselbank en Jessica Nauta, kerkelijk werker, vertellen iets uit de praktijk. Na de pauze is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. De leiding van de avond is in handen van ds. Bert Altena. Iedereen die zich betrokken voelt bij dit onderwerp is van harte welkom in het Ontmoetingshuis naast de dorpskerk. De avond begint om 20.00 uur en is vrij toegankelijk.