Vrouwen van Nu Vries

VRIES – De Initiatiefwet Herziening Partneralimentatie is 19 juni 2015 ingediend met als belangrijkste motivatie dat vrouwen door de voorstellen in deze wet sneller aan het werk gaan en/of hun aantal gewerkte uren zullen uitbreiden. Daarom stellen de initiatiefnemers uit de Tweede Kamer voor om de duur van de partneralimentatie te verlagen van 12 naar 5 jaar en doen zij een voorstel voor een andere rekenmethode voor het berekenen van de hoogte van de alimentatie. Ter ondersteuning van deze motivatie willen ze de jaarlijkse indexatie van de partneralimentatie afschaffen. Nieuwe partners hebben geen invloed op partneralimentatie. Op het voorstel van 5 jaar zijn twee uitzonderingen geformuleerd, namelijk partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is en als het huwelijk minstens 15 jaar heeft geduurd bij een leeftijd van 55 jaar en ouder, dan is er eventueel recht op partneralimentatie tot aan het pensioen. De initiatiefnemers zeggen met deze wet aan te sluiten bij een wens van de vrouwenbeweging, namelijk het streven naar economische zelfstandigheid. Deze wens uit de jaren 70 was echter niet alleen een eigen inkomen, maar ook gedeelde zorg. En daarover zegt deze wet niets. Tegenstanders van het verkorten van de duur van de partneralimentatie voeren als argument aan dat deze wet te vroeg komt. De verdeling van betaald en onbetaald werk gedurende het huwelijk is immers nog steeds scheef, in het nadeel van vrouwen. De kansen voor vrouwen na beëindiging van het huwelijk zijn daardoor niet gelijk aan die van mannen. Partneralimentatie heeft van alles te maken met de verdeling van het betaalde en onbetaalde werk tijdens het huwelijk en de financiële situatie van vrouwen na echtscheiding. Vandaar dat de informatie die nog eventjes op de speciale themawebsite ( www.vrouwenvannu.nl ) van de Vrouwen van Nu staat, niet alleen over de voorgestelde wet gaat, maar ook over economische zelfstandigheid en wat daar omheen speelt, zoals socialisatie, opleiding, beeldvorming, verwachtingspatronen en mannenemancipatie. De Studiegroep Economisch Zelfstandig heeft ook een website gemaakt speciaal rond het thema economische zelfstandigheid in relatie tot partneralimentatie. Op de website www.economischzelfstandig.nl kun je reageren op stellingen, je kennis testen en achtergrondinformatie vinden. Het proces voor de invoering van de Wet Partneralimentatie kun je volgen via de website: www.volgdewet.nl/schema/?wet=9