VRIES – De hoge energieprijzen en de torenhoge inflatie hebben hun sporen duidelijk nagelaten in het bestedingspatroon van Nederlanders. De gemeente Tynaarlo reikt inwoners de hand met een eenmalige compensatie van 1000 euro. Een tegemoetkoming zonder haken en ogen vertelt wethouder Jelbrich Peters.

‘We willen niet achterover leunen en wachten tot het misgaat, vandaar dat we bij de begroting al geld opzij hebben gelegd voor noodsituaties. Dit betekent dus ook dat we geen rekening hoeven te houden met het moment waarop de Nederlandse regering in actie komt. We kunnen hulp bieden als er hulp wordt gevraagd en als de landelijke regelingen niet voldoende zijn. Dit heeft geleid tot het crisisfonds waar ik de laatste maanden met collega’s hard aan heb gewerkt. Het mooiste aan de regeling is dat we kiezen voor maatwerk, waarbij we niemand wegsturen vanwege een inkomensgrens die onverwacht nadelig uitpakt. We kijken nu veel meer naar de persoonlijke situatie en het besteedbaar inkomen. Je kunt namelijk om diverse redenen in de financiële problemen terechtkomen.’

Wie twijfels heeft over het moeten terugbetalen van de tegemoetkoming hoeft zich volgens Peters geen zorgen te maken. ‘We keren deze bijdrage uit als bijzondere bijstand, zodat het niet als inkomen wordt gezien. Mensen die het aanvragen hoeven dus ook niet bang te zijn dat ze het terug moeten betalen. In juridische zin gaat het hier om het verlenen van incidentele bijzondere bijstand, dit is de reden dat hier geen belasting over wordt geheven. Op deze manier voorkomen we dat inwoners door een andere overheidsinstelling financieel gekort kunnen worden omdat het inkomen achteraf hoger wordt vastgesteld. Veel regelingen van de gemeente zijn gericht op 120 procent van het wettelijk sociaal minimum, zoals de energietoeslag. Huishoudens met een inkomen net daarboven vallen buiten een aantal regelingen. Echter kunnen specifieke factoren meespelen, waardoor zelfs huishoudens met inkomens ruim boven het wettelijk sociaal minimum in de problemen komen. De situatie per huishouden kan namelijk sterk verschillen. Het kan bijvoorbeeld een enorm verschil maken of iemand een vast of flexibel contract heeft.’

Er zijn nog veel meer redenen waarom iemand die er op voorhand verwacht naast te grijpen toch in aanmerking komt legt Peters uit. ‘Huishoudens die in een slecht geïsoleerd huis wonen, hebben meer last van de hoge energieprijzen. Ook kunnen inwoners te maken hebben met onvermijdelijke kosten. Denk hierbij aan chronisch zieken die een hoog verbruik van stroom hebben. Wat dat betreft is het momenteel geen vanzelfsprekendheid dat huishoudens die meer dan 120 procent van het sociaal minimum verdienen niet in de financiële problemen komen. Uiteindelijk gaat het erom hoeveel inkomen, dat niet moet worden uitgegeven aan stijgende vaste lasten, kan worden uitgegeven aan de dagelijkse kosten van het bestaan. Om die reden kiezen we ervoor om te toetsen aan het besteedbaar inkomen. De schrik zit er natuurlijk wel flink in door de toeslagenaffaire, maar daar hoeft men binnen de regeling die pas kort van kracht is niet voor te vrezen. Het is een gift en mocht de toegekende 1000 euro niet toereikend zijn, dan is er nog een hardheidsclausule waarin we kunnen onderzoeken of we nog iets meer kunnen betekenen.’

De nieuwe aanpak moet een alternatief worden voor de bestaande aanpak besluit Peters. ‘Op de lange termijn zou ik heel graag willen dat we meer op deze manier met elkaar gaan werken. De gemeente Tynaarlo vind ik bij uitstek een gemeente waar je een pilot kunt houden om te kijken of je dingen ook anders kunt aanpakken vandaar dat we er ook nu mee zijn begonnen. Het systeem waarbij mensen van loket naar loket worden gestuurd werkt niet en ik zou dit in onze gemeente dan ook het liefst willen inrichten zoals we het nu aanpakken met het crisisfonds. Inventariseren wat mensen nodig hebben en vervolgens in actie komen.’