Leefbaar Tynaarlo verwacht antwoord op ingezonden brief

VRIES –  Op 31 december heeft de fractie van Leefbaar Tynaarlo een brief opgesteld naar aanleiding van het verhaal in het landelijke nieuws dat een vrouw die van de bijstand leefde, 7000 euro moet terugbetalen na boodschappen te hebben ontvangen van haar moeder. Leefbaar Tynaarlo is benieuwd wat het zou kunnen betekenen voor de bewoners van gemeente Tynaarlo en verwacht een reactie op hun ingezonden brief. De brief is opgesteld door Jurryt Vellinga, fractievoorzitter.

“Op de valreep van het jaar verschijnen in de media nieuwe berichten over wantoestanden die onze eigen overheid veroorzaakt bij de zwakkeren in onze samenleving. Dit keer speelde een situatie in de gemeente Wijdemeren de twijfelachtige hoofdrol. Een vrouw met een bijstandsuitkering moet ruim 7000 euro terugbetalen aan de gemeente, omdat de gemeente had ontdekt dat de moeder van de vrouw af en toe boodschappen voor haar dochter deed. Dit werd beschouwd als een aanvullende subsidie door de moeder. De gemeente berekende hoe hoog deze subsidie de afgelopen jaren moet zijn geweest en vordert dit bedrag terug. De gemeente beroept zich daarbij op wetgeving, die hen hiertoe zou verplichten. Als bovengenoemd voorbeeld de trend wordt, wat betekent dit dan voor mensen die om de 14 dagen naar de voedselbank gaan? Worden zij dan ook gekort? En gaat de gemeente dit met terugwerkende kracht berekenen voor de laatste jaren? Ook daar zitten vast individuen of gezinnen bij die bij de gemeente niet bekend zijn.

Moeten alle mensen in de bijstand nu vrezen dat de gemeente een soort razzia gaat plegen onder diegenen die ondersteuning krijgen of hebben gehad van familieleden? Is nu iedereen in de bijstand vogelvrij verklaard? Leefbaar Tynaarlo vindt deze wetgeving een rampzalig voorbeeld van hoe de overheid zich keert tegen haar eigen inwoners, terwijl juist de overheid de zwaksten in deze samenleving zou moeten beschermen. Dit kan het wantrouwen jegens de overheid voeden en dat ontwricht onze democratie en daarmee onze samenleving. Graag zouden we willen weten of ook de gemeente Tynaarlo op deze manier de wet hanteert en handhaaft. En: indien dit nog niet heeft plaatsgevonden, bent u wel van plan tot strikte naleving van de wet over te gaan? Of bent u bereid strikte handhaving op te schorten en bij de landelijke politiek aan te dringen op aanpassing van de wetgeving op dit vlak? Indien ook binnen onze gemeente strikte handhaving en terugvordering al plaatsvinden: Hoeveel mensen zijn binnen onze gemeente de dupe geworden van deze wetgeving? Welke bedragen zijn tot nu toe teruggevorderd? Zijn er door deze wetgeving mensen in schuldenproblematiek verzeild geraakt? En heeft dit weer gevolgen voor onze hulpverlening? Uw beantwoording zien wij vol verwachting tegemoet. Met vriendelijke groet, Fractie Leefbaar Tynaarlo”

“Tot op heden is er geen antwoord gekomen op de brief,” geeft Casper Kloos Leefbaar Tynaarlo aan.