“De enige oplossing is een landelijke aanpak”

ZUIDLAREN – Voorzitter Hamed Amrino, van de stichting die de Islamitische begraafplaats in Zuidlaren,  geeft aan dat er in een jaar tijd meer dan 500 Moslims zijn begraven in Zuidlaren. “We maken ons daar behoorlijk zorgen om, omdat wij de enige echte islamitische begraafplaats in Nederland zijn die nu nog plek heeft voor het begraven van Moslims. We hebben nog ongeveer 1100 plaatsen over. Dit was niet de bedoeling. De bedoeling was dat het een moslimbegraafplaats was alleen voor deze regio, zodat er voor de eerst komende 100 jaar geen andere moslimbegraafplaats nodig zou zijn in het Noorden van Nederland.”

“Deels heeft het te maken met corona, maar wij merken nu ook dat er steeds meer mensen voor kiezen om in Nederland begraven te worden. Dat is begrijpelijk, want meer en meer mensen voelen zich verbonden met Nederland. Nederland is een deel van ons”, legt Amrino uit.  Op de Islamitische begraafplaats in Zuidlaren zijn er maar vier of vijf mensen uit de regio begraven, de rest komt uit de randstad. Volgens Amrino is de enige oplossing een landelijke aanpak. “In Den Haag zouden ze geografisch moeten bekijken waar veel moslims wonen en daar Islamitische begraafplaatsen aanwijzen, dan komt niet iedereen naar het Noorden.” Op dit moment lopen er 65 aanvragen bij verschillende gemeentes in Nederland voor een islamitische begraafplaats. “Wij zijn voornemens een brief te sturen naar Den Haag of ze met ons om tafel willen zitten om dit probleem op te lossen”, aldus Amrino.

Het grootste verschil met een Nederlandse begraafplaats, is dat Islamitische begraafplaatsen niet geruimd mogen worden. Terwijl een Nederlandse begraafplek na een bepaalde tijd geruimd wordt. Bij de vraag of het reglement van ruimen bij Nederlandse begraafplaatsen misschien te maken heeft met de bevolkingsdichtheid, schudt Amrino zijn hoofd. “Op dit moment zijn er in Nederland 800 begraafplaatsen en deze raken steeds leger in plaats van voller. De Nederlanders kiezen steeds meer voor crematie. Dus in principe, als die begraafplaatsen steeds leger worden, zou je ervoor kunnen kiezen om deze aan de moslims te verkopen.” Maar dat willen de gemeentes echter niet. Tot nu toe willen de gemeentes de begraafplaatsen zelf exploiteren. “Alleen willen wij niet dat er contracten komen waarin staat dat de graven geruimd mogen worden. We willen het volle pond betalen aan de gemeentes voor de begraafplaatsen, zodat we de begraafplaatsen in eigen beheer hebben. Dan weten we zeker dat de begraafplaatsen niet geruimd zullen worden.”

Amrino geeft aan zelf ook in Nederland begraven te willen worden. Hij is hier geboren en getogen. Maar dan moet er wel plek zijn. Cremeren of begraven worden op een Nederlandse begraafplaats is voor hem geen optie. “Omdat ik Moslim ben en beleid als een liberale moslim, hoort begraven worden op een Islamitische begraafplaats bij de verplichtingen. Wat ik trouwens erg indrukwekkend vind bij Nederlandse begraafplaatsen, zijn de vele bijzondere beelden en zelfs mausoleums. Dat kan wel 200.00 euro kosten werd me verteld. Dat doen we niet op islamitische begraafplaatsen, daar is ieder graf gelijk, voor arme en rijke mensen. Ik vraag me vaak af waarom ze zoveel geld besteden aan een graf. Dat kun je toch beter aan je kinderen of kleinkinderen geven? Maar goed, zo heeft iedereen zijn eigen tradities.”