jaarvergadering historische vereniging zuidlaren ZUIDLAREN – De Historische Vereniging Zuidlaren organiseerde op woensdag 25 maart  in het gebouw De Ludinge, haar jaarvergadering. Aan de orde kwamen in de eerste plaats de jaarstukken en de begroting van de vereniging. Deze stukken werden door de vergadering vastgesteld. De contributie blijft op het zelfde niveau gehandhaafd. Verder werden een regulier aftredend bestuurslid , de heer F. Haisma ( secretaris) en een nieuw bestuurslid Mevrouw S. Matthijssen-Hogen Esch in de plaats van de heer H.Klok  voor een nieuwe periode (her)kozen. Na de pauze was het woord aan de heer Henk Zuidersma. Hij verzorgde een lezing over het onderwerp: We bent gien Grunninger, we bent gien Drent, we sint Zuudloar. Hoe is deze spreuk in de wereld gekomen. Op een humoristische wijze vertelt de inleider hierover zijn verhaal. Wat kenmerkt de Zuidlaarder. Hij wijst op de relatie met de Zuidlaardermarkt, die in 1232 door de Groningers werd overvallen. Daarom willen we wellicht geen Groninger zijn. Er moet echter meer zijn, bijvoorbeeld de relatie met Dennenoord, al 120 jaar een begrip in de wijde omgeving. Verder Berend Botje, een verhaal met landelijke bekendheid. Een sleutel voor het begrip we sint  Zuudlaor is wellicht te vinden in de aloude Dorpskerk. In 1264 leverden de monniken van Aduard de stenen voor de bouw van de kerk. In de geschiedenis bleek dat de Zuidlaarder op verschillende manieren zijn eigen weg ging. Deze en meer voorbeelden werden aangegeven als onderbouwing van deze oude in Zuidlaren bekende gezegde. Uit de reacties van de aanwezigen bleek, dat ze de bloemlezing van de inleider erg hebben gewaardeerd. Hierna bedankt de voorzitter de heer Zuidersma en mevrouw Homan, die hem met beelden ondersteunde, voor deze amusante bijdrage en biedt hun namens de vereniging een attentie aan.  De voorzitter deelde nog mee, dat de volgende bijeenkomst in april, alweer de laatste van dit seizoen, in het teken staat van oorlog en bevrijding met een inleiding over het gebruik van postduiven in de oorlogstijd.