ZUIDLAREN – De Historische Vereniging Zuidlaren organiseerde onlangs in gebouw De Ludinge haar jaarvergadering. Aan de orde kwamen in de eerste plaats de jaarstukken en de begroting van de vereniging. Deze stukken werden door de vergadering vastgesteld. De contributie blijft voor 2013 op hetzelfde niveau. Verder werden twee regulier aftredende bestuursleden, de heren Klok en Haisma, voor een nieuwe periode herkozen. Na de pauze werd in twee groepen een quiz gespeeld. Hans Fidder had hiervoor een 25-tal vragen gemaakt rond het onderwerp ‘Zuidlaren in het heden en verleden’. De kennis van de aanwezigen werd getoetst met vragen over zowel landelijke als Zuidlaarder historische onderwerpen. Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat de quiz goed in de smaak viel.