VRIES – Onlangs werd de jaarvergadering van de Historische Vereniging Oud Vries gehouden. Er waren ongeveer vijftig leden aanwezig. De kascommissie deed verslag en het financiële jaarverslag werd goedgekeurd. Het verslag van de jaarvergadering van 2011 riep nog wel een aantal vragen op. Er was bovendien een belangrijke wisseling in het bestuur. Wil Vos verliet het bestuur en Jan Hoogakker trad af als voorzitter, na veel jaren die functie vervuld te hebben. Ben Trip memoreerde dat beide bestuursleden veel voor de vereniging hebben betekend. Met name door het niet aflatende enthousiasme van Jan Hoogakker is de vereniging tot bloei gekomen. Hij werd dan ook benoemd tot erelid. Geert Geerts zal Jan Hoogakker opvolgen als voorzitter. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie. Over de komend excursie naar het Herinneringscentrum Westerbork werd meegedeeld dat in verband met het gering aantal aanmeldingen besloten is met eigen vervoer te gaan. Daardoor vallen de kosten lager uit en komt de excursie op 17,50 euro per persoon. Degenen die al betaald hebben, krijgen het teveel betaalde geld terug en voor de chauffeurs is er een onkostenvergoeding. Iedereen moet om 12.00 uur aanwezig zijn bij de Suudbrink. Men kan zich nog opgeven. Als voorbereiding op de excursie komt de directeur van Westerbork op 28 maart een lezing houden in Onder de Linden in Vries. Na de pauze was er een fotoquiz over Vries en omgeving.