REGIO – De Jaarvergadering van de Vrouwen van Nu afdeling Donderen, Bunne en Winde zit er weer op. Een verslag. ‘’Er staat een tafel klaar en een “waslijntje” om trouwfoto’s tentoon te stellen. Daar er zich veel dames hebben opgegeven om hun trouwjurk te showen of te laten tonen, gaan we in snel tempo door het officiële gedeelte. De notulen, het jaarverslag en het financiële verslag worden goedgekeurd, de ingekomen stukken worden doorgenomen en er zijn een aantal mededelingen. Meerdere commissieleden verlaten hun commissie. Zij krijgen als dank voor hun inzet een bloemetje. Ook vind er een wisseling in het bestuur plaats, de voorzitter heeft haar termijn erop zitten en wordt heel hartelijk bedankt voor haar inbreng en ontvangt een cadeau en bloemen. Het nieuwe bestuurslid wordt welkom geheten en bedankt voor haar toezegging. Er zijn drie jubilerende leden. Zij worden naar voren gevraagd en ontvangen een cadeau. Na de pauze volgt de show. De show opent met twee meisjes van zes in minitrouwjurkjes vermaakt uit de japon van een van de moeders. Dan volgt een van de leden in haar eigen trouwpakje, zij is ladyspeaker en praat de verdere presentatie aan elkaar. De mannequins zijn eigen leden en kleinkinderen van leden. Er volgen eigen en andermans jurken in een grote verscheidenheid. De oudste jurk is 62 jaar oud, de jongste 1 ½ jaar. De jurken zijn van kort tot lang, met en zonder sleep, van smal tot wijd en vaak met hoeden in allerlei formaat. Tot slot worden de mannequins gezamenlijk op de foto gezet en met een roos bedankt, hulptroepen worden bedankt en de leden wordt wel thuis gewenst.’’

clip_image002