Ooievaar mag geen huisdier zijn
DEN HAAG/ RHEE – Jeannet Zwiers van ooievaarscentrum Droonessa heeft één doel bereikt: er komt een verbod op het houden van ooievaars als huisdier. Vorige week dinsdag stemde de Tweede Kamer over de moties van de Partij voor de Dieren. Met grote meerderheid is de motie, het onmogelijk maken om ooievaars als huisdier te houden, aangenomen. Zwiers hoopt dat naast ooievaars er ook een verbod komt op het houden van andere inheemse vogels als huisdier. "Maar dit is een goed begin", zegt Zwiers verheugd. "Helaas is ‘motie 533’, ‘het vrijlaten van Freedom’ (de bijgevoerde ooievaar werd door een Duitse wet als ‘gefokt’ bestempeld, red.) verworpen. Waarschijnlijk vinden de meeste fracties het niet gepast om te oordelen over één ooievaar. Het had mooi geweest indien ook deze motie was aangenomen, want dat had ons veel papierwerk bespaard. Nu gaan we gewoon verder met onze bezwaarprocedure en hopen dat daarop een positief besluit komt. Als die ook afgewezen wordt, gaan we naar de rechter. Wij gaan er nog steeds vanuit dat we Freedom uiteindelijk vrij krijgen. Maar zoals gezegd: het gaat ons om het grotere doel. Een verbod om ooievaars als huisdier te mogen houden. Dat is gelukt".