REGIO – Johan Vogelaar is benoemd tot kwartiermaker van de Regionale

Uitvoeringsdienst Drenthe i.o. (RUD Drenthe). Per 1 februari gaat hij als

kwartiermaker de nieuwe organisatie voor milieutaken in de provincie

Drenthe inrichten. Tevens is hij beoogd directeur als de RUD Drenthe

per 1 januari 2014 daadwerkelijk van start gaat.

 

Johan Vogelaar (1951) is een ervaren manager. Voordat hij hier zijn naam aan verbond werkte hij bij de provincie Overijssel als procesmanager herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en als hoofd van de eenheid Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid. Daarnaast heeft hij ruime gemeentelijke ervaring opgedaan in diverse managementfuncties en was hij werkzaam in het bedrijfsleven (vestigingsdirecteur Grontmij).

 

De twaalf Drentse gemeenten en de provincie gaan al hun milieutaken op het gebied

van vergunningverlening, toezicht en handhaving bundelen in de Regionale

Uitvoeringsdienst. De gemeenten blijven het eerste aanspreekpunt voor inwoners

van Drenthe. Naar verwachting zal de RUD Drenthe in totaal circa 125 fte’s

omvatten.

Johan Vogelaar