REGIO – Begin vorige maand stond er in deze krant een ingezonden artikel over de hond Diesel die op een kritiek moment werd doorverwezen naar een andere dienstdoende praktijk. Dierenartsenpraktijk Vries had de hulp willen bieden, maar legt uit dat er in de beschreven situatie gespecialiseerde hulp nodig was vanuit een andere praktijk.

‘Je bent er als dierenarts in eerste instantie om mensen te helpen die bij je komen met hun dier’, vertelt dierenarts Jos de Boer. ‘We proberen onze klanten dus ook zo snel mogelijk te helpen in een urgente situatie, maar we krijgen soms ook te maken met situaties waarin we moeten doorverwijzen. Dat neemt overigens niet weg dat het niet iets met ons doet, want waar het kan wil je altijd direct hulpverlenen.’

Dierenartsenpraktijken worden regelmatig geconfronteerd met situaties waarin het vijf voor twaalf is. Afhankelijk van wat er speelt kan er dan nog worden ingegrepen, maar niet in alle situaties legt De Boer uit. ‘Je kunt de situatie waarmee we te maken hadden vergelijken met een acute blindedarmontsteking. Hoewel een ontsteking van de blindedarm niet helemaal te vergelijken is met een maagtorsie bij de hond, hebben beide aandoeningen wel met elkaar gemeen dat ze levensbedreigend kunnen zijn. Er moet direct hulp worden geboden en net zoals je voor een blindedarmoperatie niet naar de huisarts kunt, moet een maagtorsie ook met grote deskundigheid worden uitgevoerd. Diesel is helaas onderweg gestorven en dat betreuren wij enorm.’ De Boer maakte het leed zelf ook van dichtbij mee en geeft aan dat het een enorme impact heeft. ‘Ik heb niet eens zo heel erg lang geleden zelf mijn hond moeten laten inslapen en ik ben over het algemeen redelijk nuchter, maar op dat moment werd het ook mij allemaal even te kwaad. Ik stond er echt even van te kijken wat het met me deed. Je wilt op zo’n moment van alles doen, maar tegelijkertijd ben je niet in het staat om het tij te keren. Een maagtorsie is een acuut levensbedreigende aandoening die voorkomt bij dieren met een diepe borstkas. In zo’n geval moet de maag worden terug gekanteld, voordat er kan worden nagedacht over herstel. Als dat niet snel genoeg lukt komt de hulp soms te laat.’

De Boer is van mening dat de zorg voor dieren in Nederland goed is geregeld, maar dat dierenartsen wel onder hoge druk staan. ‘Het aantal dierenartsen ten opzichte van het toegenomen aantal huisdieren is hier een belangrijke oorzaak van. Er wordt meer parttime gewerkt en er zijn de afgelopen jaren veel dierenartsen met pensioen gegaan. Ook worden dierenartsen en paraveterinairen (assistentes) steeds gespecialiseerder en worden praktijken steeds professioneler uitgerust. Denk bijvoorbeeld aan beademingsapparatuur om tijdens narcose de ademhaling over te nemen. De oplossing op langere termijn is dat er veel meer studenten toegelaten moeten worden tot de faculteit diergeneeskunde. Dierenartsenpraktijken helpen elkaar nu al met 24-uurs spoeddiensten, zodat men altijd adequaat geholpen wordt wanneer er een dier in nood is. Ik geloof dat we in de toekomst uiteindelijk naar een situatie gaan waarin je op een aantal plekken in de nabije omgeving terecht kunt voor alle vormen van zorg. Een dierenziekenhuis waar 24 uur per dag zorg wordt geleverd.’