TYNAARLO – Allemaal jubilarissen bij de Vrowuen van Nu Tynaarlo. En dat was reden voor extra aandacht voor de dames die de vrouwenclub al jaren trouw zijn. Gré Donkerbroek en Grietje Rademaker zitten 25 jaar bij de vereniging, Gonnie Frieman, Diny Haveman en Ina Mennega 40 jaar, Frederiek Meertens 50 jaar en Trijn Warners zelfs 60 jaar. De dames ontvingen behalve lovende woorden een oorkonde en een prachtig cadeau tijdens de algemene ledenvergadering waar smartlappenkoor ‘De laatste Snik’ zorgde voor een onvervalste meezingers. Hennie Hummel wordt bestuurslid van de Vrouwen van Nu Tynaarlo, Voorzitter Alie Homan en penningmeester Diny Haveman treden af. Beide dames zijn niet herkiesbaar. Tot slot meldt de voorzitter nog een paar leuke activiteiten: op dinsdag 9 en woensdag 10 april is er een expositie Handwerken en Textiele Werkvormen. Locatie : Zalencentrum Meursinge te Westerbork. Opgave bij Hennie Veen. In Borger wordt op vrijdag 8 maart de Internationale Vrouwendag gehouden.