VRIES – De Vijverstee brengt u graag op de hoogte van wat uw kind aangeboden krijgt in de komende vier jaren en in de eerste groepen. Daarom worden ouders met kinderen van 0-4 jaar uitgenodigd op dinsdag 9 juni om 20.00 uur voor een informatieavond op school. Wij leggen dan uit welke werkwijzen en methoden wij gebruiken, maar vinden het vooral ook belangrijk om te informeren over onze KANJERTRAINING. De Vijverstee is een Kanjerschool. Een warme sfeer en een veilige omgeving zijn voorwaarden om je thuis te voelen. Hierbij is het heel belangrijk dat iedereen binnen de school op een goede manier met elkaar omgaat. Alle leerlingen krijgen daarom de kanjertraining. De Kanjermethode is een krachtige, door inspectie goedgekeurde lessenserie die zich richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We werken eraan om een Gezonde School te worden en willen structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers. De Vijverstee zorgt voor een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze brede leerlingenzorg maakt het mogelijk dat alle kinderen tot hun recht komen. Daarom krijgen, naast de huidige zorgleerlingen, ook de meer- en hoogbegaafde leerlingen meer uitdaging, verdieping en verrijking. Dit om te voorkomen dat de leerling gaat onderpresteren. De Vijverstee heeft twee specialisten op dit gebied, die samen een plusklas gaan opzetten. Samen met de leerkrachten ondersteunen zij deze kinderen door ze te leren om te leren. Duurzaamheid staat voor kwaliteit van leven, nadenken over de toekomst, respect voor de natuur, het milieu en je omgeving. Dit houdt in dat de Vijverstee haar duurzaamheidonderwijs op een heel praktische en stimulerende manier beter kan inrichten. Op de Vijverstee wordt er veel aan culturele activiteiten gedaan. Cultuuronderwijs daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Die heb je nodig in deze tijd, waarin het steeds belangrijker wordt dat je kennis kunt combineren, kunt samenwerken en oplossingen voor nieuwe problemen kunt vinden. Wij nodigen u graag uit om op deze avond zelf te komen ervaren hoe ons onderwijs is vorm gegeven. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen. U kunt de school, de nieuwe klas en het lesmateriaal van uw zoon/dochter bekijken. Verder krijgt u informatie over de organisatie en afspraken voor het nieuwe schooljaar. Voor eventuele vragen kunt u natuurlijk contact met ons opnemen (tel. 542205).