VRIES – De Vijverstee is een kanjerschool. Een veilige omgeving en een warme sfeer zijn voorwaarden om je thuis te voelen. Hierbij is het heel belangrijk dat iedereen binnen de school op een goede manier met elkaar omgaat. Dit gaat niet altijd vanzelf, maar gelukkig is het wel te leren. Alle leerlingen en leerkrachten krijgen daarom kanjertraining en proberen zich zo goed mogelijk als een KANJER te gedragen! De Kanjertraining is een krachtige, door de inspectie goedgekeurde lessenserie die zich richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Voor de begeleiding en organisatie hiervan heeft de Vijverstee een kanjercoördinator op school. De Vijverstee werkt eraan om een Gezonde School te worden en willen structureel bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen en medewerkers. De school bouwt aan een veilige schoolomgeving met een fris klimaat én heeft aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Doel hierbij is dat deze houding bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Met de leerlingenzorg wil de school dat alle kinderen tot hun recht komen. Daarom wordt zorg verleend aan alle leerlingen op ieders niveau. Het wordt steeds duidelijker dat het (hoog)begaafde kind vroegtijdig herkend, erkend en geprikkeld moet worden om te kunnen excelleren. Dit om te voorkomen dat de leerling gaat onderpresteren. De Vijverstee heeft twee specialisten op dit gebied in huis, die samen een levelgroep gaan opzetten. Hiervoor wordt de methode Levelwerk gebruikt. Ook werkt de Vijverstee aan respect voor de natuur, het milieu en zorg dragen voor je omgeving. Dit betekent dat zowel praktisch als theoretisch de lessen hierop aansluiten. Thema’s als duurzaamheid, water, energie, afval en biodiversiteit liggen in en rond de school bijna letterlijk voor het oprapen. Daarnaast wordt veel aan culturele activiteiten gedaan, zoals musea bezoek, dans/zanglessen ect. Cultuuronderwijs geeft leerlingen de kans om zich op een expressieve manier te uiten. Leerlingen gaan in verschillende situaties anders met elkaar om. Ze leren meer samen te werken en creativiteit toe te passen voor diverse vraagstukken. Hiermee dragen wij bij aan een brede algemene ontwikkeling. Op 10 februari 2016 om 20.00 uur (locatie Vijverstee, De Fledders 14 Vries) wordt iedereen uitgenodigd voor een informatieavond over de Kanjertraining. De peuterspeelzaal, de Kinderopvang, verenigingen en sportclubs zijn hierbij ook uitgenodigd door ons. Hiermee hopen we dat dezelfde aanpak zal doorwerken binnen de verenigingen. De oprichter van de Kanjertraining de heer Gerard Weide zal op deze avond de gastspreker zijn. Wij hopen u allen te zien op deze avond en dat u net als wij enthousiast wordt over de kanjertraining.

Voor eventuele vragen kunt u natuurlijk contact met ons opnemen (tel. 0592-542205)