ANLOO – In juni zal de Magnuskerk in Anloo vier weken lang schuil gaan achter een spandoek van 200 meter, met 160 verschillende afbeeldingen…  van diezelfde kerk! Dit is één van de activiteiten waarmee het project Rondom Magnus de aandacht wil vestigen op de rol van de kerk in het landschap, die haast ongemerkt verandert. De oude bisschopskerk staat in het midden van het dorpsgebied en van de marke, maar welke Anloër is zich daar nog van bewust? Oudere bewoners kunnen zich nog herinneren dat de toren met zijn parmantige dakruitertje op vele plekken en vanuit verschillende windrichtingen zichtbaar was. Van die vertrouwde doorkijkjes en vergezichten zijn er maar weinig overgebleven. Het landschap is dichtgegroeid en het torentje zijn functie als oriëntatiepunt verloren.  Dat was vroeger wel anders. Veel karrensporen op de omringende heide die nu liggen ingebed in de geborgenheid van het Kniphorstbos en het Evertsbos liepen rechtstreeks toe op de kerktoren. In de eerste reis- en zakatlasjes uit de achttiende eeuw stonden de silhouetten van de verschillende kerktorens als verre bakens aangegeven. En ook landmeters en kaartmakers waren voor hun driehoeksmeting in Drenthe afhankelijk van enkele spaarzame kerktorens en windmolens die zich als verre landmerken in het open heidelandschap verhieven. Van die vergezichten kunnen we ons in het huidige, besloten landschap nauwelijks nog een voorstelling maken. Met deze gedachten in het achterhoofd heeft de Vereniging Historisch Anloo een project opgezet met de naam “Rondom Magnus”. Dit project probeert deze verloren gegane beleving weer vorm en gestalte te geven. Op vrijdag 12 juni wordt het startsein voor dit project gegeven met een groot symposium in de Magnuskerk. Vanaf die dag zullen op diverse plaatsen in en rond het dorp grote stellages staan opgesteld met “opgeblazen” afdrukken op kunststof van foto’s gemaakt van schilderijen gemaakt rondom Magnus. Ook op het kerkhof rond de Magnuskerk hangen panelen, met een totale lengte van 200 meter, met daarop vergrote afdrukken van foto’s. Dankzij het enthousiasme van vele bezitters van schilderijen, waarop de Magnuskerk staat, en die wij mochten fotograferen, is dit mogelijk gemaakt. Bovendien is er een rondwandeling bedacht “Rondom Magnus”, die ruwweg over de noord-es en de zuid-es gaat en waar op diverse plaatsen uitzichtpunten op de kerk staan aangegeven, aangeduid als
“blik op de kerk”. Voor die wandeling is een prachtig boekje gemaakt, met verhalen en een uitklapkaart, en geïllustreerd met een groot aantal foto’s van schilderijen die ooit zijn gemaakt van het silhouet van Anloo met de Magnuskerk.