VRIES – Dit jaar wordt er op zondag 18 december weer een kerstwandeling georganiseerd. Velen zullen zich de kerstwandeling van twee jaar geleden nog wel herinneren. Toen lag er sneeuw en was het een prachtige wandeling langs een verlichte route met voorstellingen onderweg die het kerstverhaal uitbeeldden en die eindigde in de Dorpskerk waar Jozef en Maria met het kindje in een stal aanwezig waren. Er is een nieuwe route uitgezet die begint bij het Kornoeljehof Deze route gaat over verharde wegen. Nieuw is ook dat de toneelvereniging DIO de passages gaan uitbeelden van het kerstverhaal dat geschreven is door Roel Reyntjes. Verder zal men langs de route herders met schapen en zanggroepjes ontmoeten. Uiteindelijk komen wandelaars uit bij Jozef en Maria en het kind Jezus in de Dorpskerk. Als afsluiting is er voor iedereen chocolademelk of gluhwein.

Een gift voor een bijdrage in de kosten is welkom.Bij de organisatie van de kerstwandeling zijn de beide scholen in het dorp, de VvV, de toneelvereniging DIO, de Oecumenische werkgroep en de Protestantse Gemeente Vries betrokken. Iedereen kan deelnemen, ook van de buitendorpen en speciaal worden kinderen met hun (groot)ouders uitgenodigd. Om een geleidelijke start van de deelnemers te verkrijgen wordt zoveel mogelijk in groepjes gestart, op alfabetische volgorde van de achternaam: 17.00 uur: A tot en met E; 17.15 uur: F tot en met I; 17.30 uur: K tot en met O; 17.45: P tot en met T; 18.00 uur U tot en met Z. Parkeren kan langs de weg, bij Woonborg en bij de Pan.