‘Iedereen heeft bepaalde vooroordelen over geloof en religie, waardoor het vaak moeilijk is elkaar te begrijpen’

TYNAARLO/VRIES – Er zijn weinig onderwerpen waarover zoveel onbegrip en onduidelijkheid bestaat en waarover zo hevig wordt gediscussieerd als religie. Om hier over te kunnen praten schreef Popko Kuiper het boek ‘met alle respect’. Het boek is bedoeld om mensen ingangen te laten vinden om met elkaar in gesprek te gaan over alles wat met geloof en religie te maken heeft. In een sterk veranderende wereld waarin iedereen zijn eigen mening heeft vindt Popko dat mensen niet van elkaar moeten verlangen dat alles wat we denken of doen logisch is.

Popko Kuiper (67) groeide op in een gereformeerd gezin op een boerderij in Tynaarlo en verhuisde in 1963 naar het dichtbij gelegen Vries. Hij studeerde theologie in Kampen, was predikant in Westerhaar en Puttershoek en geestelijk verzorger bij zorginstellingen voor ouderen in Rotterdam en Leiden. Daarna heeft hij bij diezelfde zorginstelling in Leiden gewerkt als ondersteuner van het personeel bij het gebruik van computers en smartphones. Momenteel is hij gepensioneerd en woonachtig in Leiden.
In zijn jeugd ging hij naar een Christelijke school en alles wat daar nog meer bij hoorde. Toen hij zestien was maakte hij de keuze om zijn leven in dienst te stellen van God.
Tijdens zijn werk als geestelijk verzorger groeide het idee om een boek te schrijven. “ Ik werkte onder andere met mensen met Alzheimer of andere vormen van dementie. En je kunt je natuurlijk afvragen hoe zinvol het is om met mensen over het geloof te praten als ze het toch zo weer vergeten zijn. Verder gaf ik advies aan het personeel over hoe om te gaan met bepaalde geloofsovertuigingen van mensen. Iedereen heeft andere eisen, bijvoorbeeld over het eten of mannelijke cliënten die niet door een vrouwelijke arts geholpen wilden worden of andersom. Voor veel mensen die geen geloof of een heel ander geloof hebben, kan dat ontzettend lastig zijn.”
Het boek gaat over dat praten over geloof of religie voor iedereen moet kunnen, in welke omstandigheid dan ook, zolang er maar sprake is van wederzijds respect. “We zijn geneigd om van elkaar te verlangen dat alles logisch is, dat we redelijke mensen zijn. Maar ons gevoel speelt ook een belangrijke rol.”
Een andere reden voor het schrijven van het boek is wat hem vaak opviel in de media. Elk mens heeft bepaalde vooroordelen, en volgens Popko heeft dit te maken met twee dingen. “Mensen zijn selectief en geloven in bepaalde dingen, simpelweg omdat we het willen geloven.  En het andere is dat mensen totaal verschillende betekenissen kunnen geven aan bepaalde woorden, zoals het woord ‘God’. Door de social media  kunnen mensen ook lastiger inschatten wat waar en niet waar is. Kijk maar naar die complottheorieën die  in deze coronatijd rondgaan.”
De invloed van social media heeft ook het imago van sommige religieuze groepen verslechterd. “Als er door een moslim een aanslag wordt gepleegd in Parijs, worden andere moslims hier in Nederland daar op aangekeken. Dat is niet eerlijk. Deze groep wordt over één kam geschoren. De maatschappij waarin we nu leven en de invloed van social media op de vooroordelen van mensen is daar mede oorzaak van.” Popko ziet ook de leegloop van de kerken, maar dat komt voor de schrijver niet als een verrassing. “Mensen hebben tegenwoordig veel meer andere dingen aan hun hoofd in vergelijking met vroeger. Via internet en social media zijn er ook steeds meer mogelijkheden om kerkdiensten online te volgen. De coronacrisis helpt ook niet mee, want mensen kunnen nu helemaal niet naar de kerk. Ik vraag me af of dat ooit nog terugkomt. Het traditioneel naar de kerk gaan op zondag zal steeds minder voorkomen. Daar komt vast wel iets anders voor in de plaats, maar dat laat ik graag over aan een volgende generatie.”