“Het is de kans om je geest te verrijken en nieuwe mensen te ontmoeten”

ZUIDLAREN – Al jaren is Volksuniversiteit een enthousiaste, zelfstandige organisatie met een divers aanbod aan cursussen, lezingen en excursies. Ooit ontstaan vanuit welzijnswerk en ondertussen uitgegroeid tot een bekend fenomeen in Zuidlaren en omstreken. Mensen komen van heinde en verre om lessen te volgen aan de Volksuniversiteit Zuidlaren. Van Russisch tot keramiek en van schilderen tot Natuurkunde. Het biedt een breed, betaalbaar aanbod met ervaren docenten. Voorzitter Alberta Assies en secretaris Janny Buiten vertellen deze week over de Volksuniversiteit die hen aan het hart gaat.

“Het is een hele leuke manier om iets nieuws te leren”, zegt Buiten. Ze zit nu voor het tweede jaar in het bestuur en vervult de rol van secretaris. Assies is al meer dan twintig jaar betrokken bij de Voklsuniversiteit. Eerst als cursist, later als bestuurslid. Ze is het roerend met Buiten eens: “De Volksuniversiteit biedt de kans om je geest te verrijken en het is de plek om nieuwe mensen te ontmoeten.” We spreken de twee in het huis van Assies aan de Brink in Zuidlaren. De voorzitter vertelt dat de Volksuniversiteit is ontstaan vanuit welzijnswerk: “Een aantal mensen hebben dit toen opgepakt. Het heet de Volksuniversiteit omdat het onderwijs aan het volk biedt.”

In verband met de coronacrisis heeft de universiteit een tijdje noodgedwongen stilgelegen. Nu mag het weer mondjesmaat cursussen organiseren. Toch is het afhankelijk per locatie hoeveel mensen toegelaten kunnen worden: “We beschikken in principe over drie locaties. De hoofdlocatie is MFC De Ludinge in het dorp. Als die bezet is kunnen we uitwijken naar de Synagoge of de bibliotheek.” Het beeld dat het veelal voor oudere mensen is, klopt volgens de bestuursleden niet: “Er komen steeds meer jonge mensen op af en dat vinden we een goede ontwikkeling. Daar zijn we heel erg blij mee. Veel bedrijven weten ons inmiddels ook te vinden om werknemers een cursus via ons te laten volgen.” De Volksuniversiteit Zuidlaren zet erg in op docenten: “De docenten maken de universiteit is onze mening. Daarom hechten wij veel waarde aan kwaliteit en ervaring. Men moet echt iets te bieden hebben. Het voordeel van deze denkwijze is dat docenten zich vaak bij ons melden omdat ze weten dat ze hier echt iets kunnen betekenen.”

Eigenlijk is de Volksuniversiteit nog op zoek naar een bestuurslid die woonachtig is in Eelde-Paterswolde: “We willen graag uitbreiden en ook meer mensen uit Eelde-Paterswolde de mogelijkheden van de Volksuniversiteit bieden.” Al met al heeft de instelling, die vorig jaar maar liefst 1000 cursisten heeft begeleid, niets te klagen. Voor sommige cursussen bestaat zelfs een wachtlijst vanwege te grote belangstelling: “Omdat we met beperkte aantallen moeten werken, worden mensen op de wachtlijst geplaatst. Wat we mee willen geven is dat men zich niet moet laten weerhouden door deze wachtlijst. Wanneer er namelijk voldoende animo is, gaan we op zoek naar extra data voor de cursus. Daardoor zou men evengoed kunnen genieten van de cursus, maar dit is dus afhankelijk van de wachtlijst. Die moet lang genoeg zijn.”

“Mensen zijn van zichzelf ontzettend leergierig”, vertelt Buiten. Wat beide vrouwen benadrukken is dat de Volkuniversiteit een mooie stok achter de deur is: “Mensen verwachten je in de lessen en je hebt direct contact met je docenten. Daarnaast doe je het voor jezelf, maar cursisten stimuleren elkaar vaak en dat maakt het gezellig.” Beide bestuursleden concluderen dat er eigenlijk alleen maar positieve kanten aan de Volksuniversiteit zitten: “Het is gezellig, je leert iets over een onderwerp waarin je geïnteresseerd bent en het heeft een hoog sociaal karakter. Een betere invulling van de dag kunnen wij niet bedenken.”